Kategori: jQuery

ajax post

$.ajax({ url: “http://www.yk.com/Insert”, type: “POST”, dataType: “json”, contentType: ‘application/json; charset=utf-8’, data: JSON.stringify({ Code: 123, Data: “data”, Comment: “” }), success: function (data) { } });  

Online Pdf, Excel v.s. Download

<html> <head> <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″> <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”> <meta name=”googlebot” content=”noindex, nofollow”> <script type=”text/javascript” src=”http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.js”></script> <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/css/result-light.css”> <script type=”text/javascript” src=”http://www.cloudformatter.com/Resources/Pages/CSS2Pdf/Script/xepOnline.jqPlugin.js”></script> <style type=”text/css”></style> <title>@cloudformatter template</title> </head> <body> <div id=”buttons”> <button onclick=”return...

html2canvas

Ekrandaki verilerin “screenshots” almak için kullanılır. http://html2canvas.hertzen.com/

Export HTML Table to CSV TXT JSON XML SQL XLS DOC PNG PDF

Installation To save the generated export files on client side, include: <script type=”text/javascript” src=”libs/FileSaver/FileSaver.min.js”></script> To export the table as a PDF file the following includes are required: <script type=”text/javascript” src=”libs/jsPDF/jspdf.min.js”></script> <script type=”text/javascript” src=”libs/jsPDF-AutoTable/jspdf.plugin.autotable.js”></script> To...

Sayfa Yükleniyor…..

<div id=”divLoading” style=”display:none; z-index: 10002;”> <div class=”jtable-busy-panel-background” style=”left:0; top:0; margin:0; width: 100%; height: 100%;”></div> <div style=”position: fixed; top: 45%; left: 45%;”> <i class=”fa fa-refresh fa-spin fa-5x fa-fw margin-bottom”></i> </div> </div> $(document).ajaxStart(function () { onBegin();...

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Jquery kütüphanesini yüklediniz mi ?, Jquery $(document).ready(function() {}) kullandınız mı ? Jquery çakışma problemi Birincisi $.noConflict(); jQuery Migrate Kanyank: http://www.gencprogramci.net/sayfalar/icerik_perma/151/jquery-neden-calismiyor

jQuery – toggleClass()

Seçilen nesne üzerinde belitilen stil varsa kaldırır yoksa ekler. Bir nevi anahtar gibi çalışır. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id=”divKare” class=”kare renk”></div> <button id=”toggleClass”>toggleClass</button> $(“#toggleClass”).click(function ()...

jQuery – removeClass()

Seçilenen nesnedeki var olan stili kaldırır. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id=”divKare” class=”kare renk”></div> <button id=”removeClass”>removeClass</button> $(“#removeClass”).click(function () { $(‘#divKare’).removeClass(‘kare renk’); });  

jQuery – addClass()

Daha önceden hazırladığımız stilin seçili olan nesneye atayabilmesini sağlar. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id=”divKare”></div> <button id=”addClass”>addClass</button> $(“#addClass”).click(function () { $(‘#divKare’).addClass(‘kare renk’); });  

jQuery – css()

Seçili nesnenin stil(style) özellikleri öğrenilir ve değiştirilir. <button>p elementinin rengini değiştir </button> <p>Deneme text</p> <p>Deneme deneme deneme</p> $(“button”).click(function(){ $(“p”).css(“color”, “red”); });  

jQuery – attr() – removeAttr()

.attr() : Belirtilen nesnenin alt özelliklerine erişmeye yarar. <img src=”https://www.google.com/intl/en_ALL/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png” alt=”Google . . .” title=”Google Her Yerde” ><br> <button id=”title”>Title Getir</button> <button id=”titleChange”>Title Değiştir</button> $(“#title”).click(function () { alert($(“img”).attr(“title”)); }); $(“#titleChange”).click(function () { $(“img”).attr(“title”, “Google Her...

jQuery – Set()

<p id=”test1″>Vermeyince Mabut,</p> <p id=”test2″>Vermeyince Mabut,</p> <p>Varsayılan Değer: <input type=”text” id=”test3″ value=”Vermeyince Mabut,”></p> <button id=”btn1″>Değer Ata Text</button> <button id=”btn2″>Değer Ata HTML</button> <button id=”btn3″>Değer Ata</button> <hr /> <p><a href=”https://www.yakupkalebasi.com” id=”yami” title=”test test”>yakupkalebasi.com</a></p> <button id=”btn4″>Link değerini...

jQuery – Get()

<p id=”test”>vermeyince <b>mabut</b> neylesin kel <b>mahmut</b></p> <button id=”btn1″>Yazıyı Göster</button> <button id=”btn2″>Yazının HTML içeriğini göster</button> <hr /> <p>Adınız: <input type=”text” id=”text3″ value=”Yakup”></p> <button id=”btn3″>Değer Göster</button> <hr /> <p><a href=”https://www.yakupkalebasi.com” id=”yami”>yakupkalebasi.com</a></p> <button id=”btn4″>Değer Göster</button>   $(“#btn1”).click(function...

JQuery each() Methodu

<button>Listedeki elemanları göster</button> <ul> <li>Coffee</li> <li>Milk</li> <li>Soda</li> </ul> $(“button”).click(function(){ $(“li”).each(function(){ alert($(this).text()) }); });  

JQuery Bulma Fonksiyonları – Finding

.add() : Seçili olan nesneye yeni bir özellik ekler. <div class=’yazi’>Yakup KALEBAŞI</div> Yukarıdaki yazdi div’ e color rengini eklemek istersek $(‘div’).css(‘color’,’red’); $(‘.yazi’).css(‘color’,’red’); Her iki satırda div ‘in rengini kırmızı yapacaktır. .children() : Seçilen nesnenin içerisindeki alt nesnelere...

JQuery Seçiciler – Attribute (Öznitelik)

JQuery ile Öznitelikleri nasıl seçebileceğimizi örnekli olarak inceleyelim. <a lang=”en” href=”#”>English</a> <a lang=”tr” href=”#”>Türkçe</a> Sayfamız da bulunan lang=”tr” olan değeri seçmek istersem yani “a” değerinin bir özniteliği olan “lang” değerini istiyorsam, bunu jquery ile $(‘a[lang|=”tr”]’)...

jQuery Seçiciler (Selectors)

Web sayfasında bulunan nesnelerin temelde üç ortak özelliği vardır. Bir etike sahiptirler (tag) Nesnelerin stilleri olabilir (class) Her nesneyi diğerinden ayıran bir kimliği vardır. (Id) Nesneyi seçmenin üç farklı yolu vardır. Tag: $(“a”) sayfadaki...