Etiket: SQL Hakkında

Get running job name from sysprocesses

Get running job name from sysprocesses

Get the substring of the running job from sysprocess .. have filtered out generic refresher ETC select substring(program_name,55,7) ‘to search’ from master..sysprocesses where program_name like ‘%agent%’ and program_name not like ‘%DatabaseMail – SQLAGENT -%’...

Sql Takvim

create procedure spCalendar –draw a calendar as a result set. you can specify the month if you wwant @Date datetime=null–any date within the month that you want to calendarise. /* For Novermber 2013 it...

Sql XML PATH

Sql XML PATH

I had a similar issue when I was trying to join two tables with one-to-many relationships. In SQL 2005 I found that XML PATH method can handle the concatenation of the rows very easily. If there...

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi?

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi? Management strudio’nu hata verip kapandı ve satırlarca sql’inizi recover edemiyor musunuz? Temp dosyalarda bulamadınız mı? Script’inizi bir defa çalıştırdıysanız üzülmeyin, hala kurtarabilirsiniz  Nasıl mı? Şöyle; use [DBName] go select...

SQL Server Locking Hints

Merhabalar, Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir;...

SQL Transactions

TRANSACTIONS   Transaction’lar, aynı anda birden çok işlemin yapıldığı durumlarda, bütünü oluşturan parçalardan en az birinde hata meydana gelirse bütün işlemleri geriye almamızı sağlayan ifadelerdir.   Transaction ifadelerini en yaygın olarak 2 yolla oluşturmak...

SQL NULLIF

NULLIF kullanımı . . .  CREATE TABLE #tmpTable ( Id int, CustomerName varchar(50), identification_number varchar(11), tax_number varchar(10) ) GO INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213'); INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873'); INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma...