Kategori: SQL Hakkında

Get running job name from sysprocesses

Get running job name from sysprocesses

Get the substring of the running job from sysprocess .. have filtered out generic refresher ETC select substring(program_name,55,7) ‘to search’ from master..sysprocesses where program_name like ‘%agent%’ and program_name not like ‘%DatabaseMail – SQLAGENT -%’...

Sql Takvim

create procedure spCalendar –draw a calendar as a result set. you can specify the month if you wwant @Date datetime=null–any date within the month that you want to calendarise. /* For Novermber 2013 it...

Sql XML PATH

Sql XML PATH

I had a similar issue when I was trying to join two tables with one-to-many relationships. In SQL 2005 I found that XML PATH method can handle the concatenation of the rows very easily. If there...

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi?

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi? Management strudio’nu hata verip kapandı ve satırlarca sql’inizi recover edemiyor musunuz? Temp dosyalarda bulamadınız mı? Script’inizi bir defa çalıştırdıysanız üzülmeyin, hala kurtarabilirsiniz  Nasıl mı? Şöyle; use [DBName] go select...

SQL Server Locking Hints

Merhabalar, Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir;...

SQL Transactions

TRANSACTIONS   Transaction’lar, aynı anda birden çok işlemin yapıldığı durumlarda, bütünü oluşturan parçalardan en az birinde hata meydana gelirse bütün işlemleri geriye almamızı sağlayan ifadelerdir.   Transaction ifadelerini en yaygın olarak 2 yolla oluşturmak...

SQL NULLIF

NULLIF kullanımı . . .  CREATE TABLE #tmpTable ( Id int, CustomerName varchar(50), identification_number varchar(11), tax_number varchar(10) ) GO INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213'); INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873'); INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma...

View üzerine Index ekleme

alter view [dbo].[vm_testb] WITH SCHEMABINDING as select card_number, right(card_number,8) as card_number_short from dbo.TestB GO CREATE unique CLUSTERED INDEX vm_testb_uni ON dbo.vm_testb (card_number) GO CREATE nonCLUSTERED INDEX vm_testb_not_uni ON dbo.vm_testb (card_number_short) go select * from...

SQL Server Locking Hints

Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir; HOLDLOCK...

sp_send_dbmail – File attachment max size

sp_send_dbmail – File attachment or query results size exceeds allowable value of 10000000 bytes. [SQLSTATE 42000] (Error 22050).  The step failed. Hatasının çözümü "@query_result_no_padding = 1" yapmaktır.

NVARCHAR ve VARCHAR veri tipleri arasındaki farklar

NVARCHAR ve VARCHAR; iki veri tipi arasındaki tek fark veriyi saklama biçimleri olarak görünüyor, NVARCHAR tipinde multi-language/çokludil olarak UNICODE verileri tutmak mümkün olurken VARCHAR tipinde ise UNICODE olmayan ASCII karakterler tutuluyor. Faydası ve zararları...

SQL Linked Server

Bazı durumlarda aynı veya farklı server lar arasında veri alış – verişi yapmamız gerektiğinde bu durum da Linked Server oluşturabiliriz. MSSQL Server Management Studio -> Object Explorer -> Server Object ->Linked Servers ->New Linked...

HASHBYTES (Transact-SQL)

HashBytes ( '<algorithm>', { @input | 'input' } ) <algorithm>::= MD2 | MD4 | MD5 | SHA | SHA1 DECLARE @HashThis nvarchar(4000); SELECT @HashThis = CONVERT(nvarchar(4000),'dslfdkjLK85kldhnv$n000#knf'); SELECT HashBytes('SHA1', @HashThis); GO  

SQL Alter Komutu, Tablo Üzerinde Değişiklik

Mevcut tablomuzda değişiklik yapmamız gerektiği zaman "ALTER" komutu bize yardımcı olacaktır. Var olan tabloya bir alan eklemek, alanın adını, tipi ,boyutunu vs. durumunu değiştirmeye yaramaktadır. Öncelikle örnek bir tablo oluşturalım; CREATE TABLE Musteri(    Id int,...

SQL – ROW_NUMBER Kullanımı

Merhabalar, Müşteri tablosundaki müşteri adı "YAKUP" olan kayıtları listeledikten sonra projenizde kayıtları gösterirken sıra numarasını da kolon olarak göstermek isterseniz yapmanız gerek ROW_NUMBER komutunu kullanmaktır. SELECT TOP 3 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY MUSTERI_ID) AS 'SATIR',*...

Veritabanı Nedir?

Veritabanı Nedir?

Basit bir örnek vererek anlatmaya çalışayım; Günlük hayatta kullandığımız telefon defteri verileri saklanacak ortam, içindeki kişiler ve onların bilgileri ise verileri ifade etmektedir. Telefon defteri veritabanı ise içindeki bilgilerde verileri ifade etmektedir. Günümüzde farklı...

SQL Nedir?

SQL (Eng: Structured Query Language – Tr: Yapısal Sorgulama Dili) Veritabanı ile birlikte veri sorgulama diline ihtiyaç duyulmuştur. SQL İBM tarafında 1975′ lerin başında unix ortamı için geliştirildi. En başlarda “SQUARE” dili geliştirildi ve...