arşiv

0, 2016 için arşiv

HTML5 Data Attribute

Cuma, 20 May 2016 yorum yok

Bu yazımca kısaca HTML5 ile birlikte gelen data attritube kullanımından bahsedeceğim.

Bu attribute sayesinde HTML elemanları üzerinde (div, button, input vb.) istediğiniz bir veriyi(datayı) tutabiliyorsunuz.

Data atrritube kullanımı şu şekildedir.

data-data_adi=”data_degeri

“data-” yazımından dan sonra oluşturacağınız data attribute’e istediğiniz bir ismi verebilir ve içerisine string formatında istediğiniz veriyi doldurabilirsiniz. Bir html elemanı üzerinde istediğiniz kadar data attribute kullanabilirsiniz. Tanımlama yaparken büyük harf kullanmamaya özen gösteriniz, yazım standartlarına aykırı ve bazen çalışmayabiliyor.

Örnek vermek gerekirse bir ürün listemiz var diyelim. Site ziyaretçileri “Satın Al” butonuna tıkladıklarında satın alma işlemi gerçekleşecek.

<table>
 <tr>
 <th>Urun Adı></th>
 <th>İşlem</th>
</tr>
<tr>
 <td>Microsoft Lumia 640XL</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="14"></td>
</tr>
<tr>
 <td>LG G4</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="15"></td>
</tr>
<tr>
 <td>Apple iPhone 6</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="16"></td>
</tr>
</table>

Yukarıdaki gibi bir yapıda müşterilerimiz “Satın Al” butonuna bastıklarında hangi ürünü satın almak istediklerini anlamak için ilgili ürünün ID değerine ulaşmam gerekecek. Örnekte olduğu gibi bunu data-urunid alanını oluşturarak tuttum.

Şimdi jQuery kullanarak data nesnesine nasıl ulaşabileceğime bakalım.

var urunID= $(this).data('urunid'); // veya $(this).attr('data-urunid');

Sadece jQuery kullanarak değil direk olarak javascript ile de hatta ilgili buttonlara runat=”server” vererek C# tarafında da bu data attributelerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.sinanbozkus.com/html5-data-attribute/

Categories: JavaScript Tags:

HttpUtility – Encode ve Decode

Çarşamba, 18 May 2016 yorum yok
    public ActionResult Index()
    {
      string isim = "<p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p>";
      string htmlEncode = HttpUtility.HtmlEncode(isim);
      string htmlDecode = HttpUtility.HtmlDecode(htmlEncode);
      ViewBag.HtmlBaslik = htmlEncode;
      ViewBag.HtmlBaslik2 = htmlDecode;

      return View();
    }

 

<div>
  Encode : @ViewBag.HtmlBaslik
  <br/>
  Decode : @ViewBag.HtmlBaslik2
  <br/>
  <br/>
  Encode Html.Raw : @Html.Raw(ViewBag.HtmlBaslik)
  <br/>
  <br/>
  Decode Html.Raw : @Html.Raw(ViewBag.HtmlBaslik2)
  <br/>
  Decode Html.Raw : @MvcHtmlString.Create(ViewBag.HtmlBaslik2)
</div>
Index
Encode : &lt;p&gt;&lt;b&gt;Yakup KALEBAŞI&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; 
Decode : <p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p> 

Encode Html.Raw : <p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p> 

Decode Html.Raw :
Yakup KALEBAŞI


Decode Html.Raw :
Yakup KALEBAŞI

 

Categories: MVC Tags:

WebGrid Kullanımı

Çarşamba, 18 May 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Salı, 17 May 2016 yorum yok

Required : Girilmesi zorunlu alan
Kullanımı: [Required]

Display Name: Form alanında görünen ad
Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)]

StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu
Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6]

Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır.
Kullanımı: [Range(0,100,ErrorMessage=”0 ile 100 Arası girilebilir”)]

DataType: Alan mzek bir tanım ise veri tipi tanımlanır.
Kullanımı: [DataType(DataType.EmailAddress)]

ScaffoldColumn: Otomatik oluşturulan formlarda, bu alanın oluşup oluşmamasını sağlar.
Kullanımı: [ScaffoldColumn(false)]

Remote: Bir Action ile veri kontrolü yapmanızı sağlar. En çok kullanılan overload metodunun 1. parametresi action name, 2. parametresi controller, 3. parametresi uyarı mesajını alır.
Kullanımı: [Remote(“KullaniciKontrol”,”Kullanicilar”,ErrorMessage=”Kullanıcı bulunamadı”)]

Compare: Karşılaştırma için kullanılır. 1. parametre karşılaştırma yapılacak alanı, 2.parametre ise uyarıyı belirtir.
Kullanımı:[Compare(“Sifre”,ErrorMessage=”Şifreler uyuşmuyor”)]

RegularExpression: Düzenli ifadeler için kullanılır.
Kullanımı: [RegularExpression(@”^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$”, ErrorMessage = “Lütfen geçerli bir e-mail giriniz”)]

AllowHTML: HTML kodlarının girileceği belirtilir.
Kullanımı: [AllowHTML]

Kaynak: http://ekremozer.com/makale/model-validationda-kullanilan-attributelar

Categories: MVC Tags:

Call a webservice from TSQL (Stored Procedure) using MSXML

Salı, 10 May 2016 yorum yok
Categories: SQL Hakkında Tags: