Aylık Arşiv: Mayıs 2016

HTML5 Data Attribute

HTML5 Data Attribute

Bu yazımca kısaca HTML5 ile birlikte gelen data attritube kullanımından bahsedeceğim. Bu attribute sayesinde HTML elemanları üzerinde (div, button, input vb.) istediğiniz bir veriyi(datayı) tutabiliyorsunuz. Data atrritube kullanımı şu şekildedir. data-data_adi=”data_degeri” “data-” yazımından dan sonra oluşturacağınız...

HttpUtility – Encode ve Decode

public ActionResult Index() { string isim = "<p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p>"; string htmlEncode = HttpUtility.HtmlEncode(isim); string htmlDecode = HttpUtility.HtmlDecode(htmlEncode); ViewBag.HtmlBaslik = htmlEncode; ViewBag.HtmlBaslik2 = htmlDecode; return View(); }   <div> Encode : @ViewBag.HtmlBaslik <br/> Decode :...

WebGrid Kullanımı

http://www.ugurkizmaz.com/YazilimMakale-1849-Asp-Net-MVC-WebGrid-Kullanimi-ve-Ornek-Uygulama.aspx

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Required : Girilmesi zorunlu alan Kullanımı: [Required] Display Name: Form alanında görünen ad Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)] StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6] Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır....