jQuery Seçiciler (Selectors)

Web sayfasında bulunan nesnelerin temelde üç ortak özelliği vardır.

  1. Bir etike sahiptirler (tag)
  2. Nesnelerin stilleri olabilir (class)
  3. Her nesneyi diğerinden ayıran bir kimliği vardır. (Id)

Nesneyi seçmenin üç farklı yolu vardır.

Tag: $(“a”) sayfadaki bütün “a” etiketli nesneleri seçer.
Class: $(“.okul”) sayfadaki “okul” stiline sahip nesneleri seçer.
ID: $(“#alt”) sayfadaki “alt” id’sine sahip nesneleri seçer.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...