Aylık Arşiv: Mayıs 2017

C# Caller Information

namespace CallerInfo { public class CallerInfoExample { public void Log(String logMessage, [CallerMemberName] string callerName="", [CallerLineNumber] int lineNumber=0, [CallerFilePath] string filePath="") { Console.WriteLine("Çağrıldığı Dosya=" + filePath); Console.WriteLine("Çağıran Metod="+callerName); Console.WriteLine("Çağrıldığı Satır Numarası=" + lineNumber); } }...

Export To Excell Helper

public static void GridExportToExcel(string fileName, object dataTable) { var grid = new GridView(); grid.DataSource = dataTable; grid.DataBind(); HttpContext.Current.Response.ClearContent(); HttpContext.Current.Response.AddHeader("content-disposition", string.Format("attachment; filename={0}-{1}.xls", fileName, DateTime.Now.ToShortDateString().Replace(".", ""))); HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel"; HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode; HttpContext.Current.Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble()); StringWriter sw =...

Mapper kütüphaneleri Performans Testi

Mapper kütüphaneleri Performans Testi

Aşağıdaki yazının sonuç kısmını paylaşmak istedim. 4 Farklı renklere ayrılma sebebi 1,10,100 ve 1000 kayıt üzerinde yapılan işlemler sonucunda hangi Mapper türünün ne kadar sürdüğünü ayırtedebilmek için. 4 farklı değerdeki parametre sonucunda mapper türlerinin...