Etiket: Delphi

WinHttp.WinHttpRequest.5.1 Kullanım Örneği

WinHttp.WinHttpRequest.5.1 Kullanım Örneği

var oHttp : variant; //http://techsupt.winbatch.com/webcgi/webbatch.exe?techsupt/tsleft.web+WinBatch/OLE~COM~ADO~CDO~ADSI~LDAP+Set~Proxy~Server~and~Port.txt //Instantiate a WinHttpRequest objec oHttp:=CreateOleObject('WinHttp.WinHttpRequest.5.1'); //Initialize an HTTP request. oHttp.open('POST', Url, false); oHttp.setRequestHeader('User-Agent', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)'); { //HttpRequest SetCredentials flags. HTTPREQUEST_PROXYSETTING_DEFAULT = 0; HTTPREQUEST_PROXYSETTING_PRECONFIG =...

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Bir fonksiyon şu şekilde tanımlanır. Function FonksiyonAdı (GirişParametreleri:Tipi):FonkTipi; var sabit,değişken,tiptanımı begin Program Komutları; FonksiyonAdı:=deger; End; Procedure tanımından farklı olarak fonksiyon geriye bir değer göndereceği için bu değerin tipi fonksiyon tanımından sonra FonkTipi parametresi ile...