arşiv

0, 2020 için arşiv

Sql Sorgusu ile Xml Dosyası Okuma

Cumartesi, 06 Haz 2020 yorum yok

DECLARE @cars xml
 
SELECT @cars = C
FROM OPENROWSET (BULK 'C:\__Temp\userGbList.xml', SINGLE_BLOB) AS Cars(C)
  
SELECT @cars
  
DECLARE @hdoc int
  
EXEC sp_xml_preparedocument @hdoc OUTPUT, @cars

SELECT * into userGbList_05062020
FROM OPENXML (@hdoc, '/UserList/User' , 2)
WITH(
  Identifier VARCHAR(50),
  Alias VARCHAR(100),
  Title VARCHAR(500),
	Type VARCHAR(50),
	FirstCreationTime DateTime,
	AliasCreationTime DateTime,
	AccountType Int
  )
  
  
EXEC sp_xml_removedocument @hdoc
Categories: Genel Tags: