Etiket: WCF

WCF Nedir?

Windows Communication Foundation WCF, servis-yönelimli mimariyi temel alarak dağıtık-uygulamalar geliştirmek için kullanılan, dağıtık mimari modelleri ve teknolojileri tek çatı altında birleştiren ve içerisinde bir çok hazır bileşen barındıran bir Framework API‘sidir. (Bknz. Service Oriented Architecture) Ayrıca WCF...

How to change WSDL URL from internal machine name to public?

<serviceBehaviors> <behavior name="<name>"> <!– Other options would go here –> <useRequestHeadersForMetadataAddress> <defaultPorts> <!– Use your own port numbers –> <add scheme="http" port="81" /> <add scheme="https" port="444" /> </defaultPorts> </useRequestHeadersForMetadataAddress> </behavior> </serviceBehaviors> Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/5007270/how-to-change-wsdl-url-from-internal-machine-name-to-public?answertab=votes#tab-top

WCF – Get Client Header

WCF – Get Client Header

try { IncomingWebRequestContext request = WebOperationContext.Current.IncomingRequest; WebHeaderCollection headers = request.Headers; foreach (string headerName in headers.AllKeys) { if (headerName != "X-Forwarded-For") { continue; } return headers[headerName]; } } catch (Exception) { }  

WCF Log tutmak için gerekli olan web.config ayarları

System.serviceModel içine eklenecek olan,     </system.serviceModel>         <diagnostics>             <messageLogging logMalformedMessages="true" logMessagesAtTransportLevel="true" />         </diagnostics>         </system.serviceModel> Web config içine System.diagnotics içeriği,     <system.diagnostics>        ...