Aylık Arşiv: Haziran 2017

HTTP Durum Kodları – HTTP Status Codes

HTTP için durum kodları aşağıdaki gibidir :  1xx : Bilgi Amaçlı 100 Continue : İstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir 101 Switching Protocols : Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir 2xx : Başarılı ...

SSL ile TLS Arasındaki Fark

SSL’in açılımı Secure Sockets Layer yani güvenli soket katmanıdır. TLS ise Transport Layer Security yani taşıma katmanı güvenliğidir. Bu yazıda SSL ile TLS arasındaki farkları inceleyeceğiz. TLS aslında SSL’in yeni adıdır. SSL protokolünün son versiyonu 3.0 idi ve TLS 1.0 aslında...

WCF Nedir?

Windows Communication Foundation WCF, servis-yönelimli mimariyi temel alarak dağıtık-uygulamalar geliştirmek için kullanılan, dağıtık mimari modelleri ve teknolojileri tek çatı altında birleştiren ve içerisinde bir çok hazır bileşen barındıran bir Framework API‘sidir. (Bknz. Service Oriented Architecture) Ayrıca WCF...

How to change WSDL URL from internal machine name to public?

<serviceBehaviors> <behavior name="<name>"> <!– Other options would go here –> <useRequestHeadersForMetadataAddress> <defaultPorts> <!– Use your own port numbers –> <add scheme="http" port="81" /> <add scheme="https" port="444" /> </defaultPorts> </useRequestHeadersForMetadataAddress> </behavior> </serviceBehaviors> Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/5007270/how-to-change-wsdl-url-from-internal-machine-name-to-public?answertab=votes#tab-top

Sys.WebForms.PageRequestManager

Sys.WebForms.PageRequestManager

Sayfamıza bir UpdatePanel eklediğimizde otomatikman bir alt render motoru eklemiş oluruz. Yani o updatepane içeriği sayfanın geri kalanından bağımsız olarak sunucuya gidip gelmeye başlıyordu.  Bunun ingilizcedeki karşılığı “partial-page rendering”.  Başka bir deyişle aynı sayfa içinde...