Aylık Arşiv: Kasım 2016

Jquery Favico Plugin – favico.js

.Bu plugin sayesinde favico olarak resim,video,webcam koyabiliyoruz.Ayrıca favico üzerine sayısal olarak bildirim sayısı da yazdıra biliyoruz ve dinamik olarak değiştire biliyoruz.Tüm ayarları için http://lab.ejci.net/favico.js/ buraya bakabilirsiniz.

SQL Server Data Types and Their .NET Framework Equivalents

SQL Server data type     CLR data type (SQL Server)  CLR data type (.NET Framework)   varbinary                SqlBytes, SqlBinary         Byte[]   binary                   SqlBytes, SqlBinary         Byte[]   varbinary(1), binary(1)  SqlBytes, SqlBinary         byte, Byte[]  image                    None                        None      ...

Cookie Silmek

public void DeleteCookie(string name) { DateTime now = DateTime.UtcNow; string cookieKey = name; var cookie = new HttpCookie(cookieKey, null) { Expires = now.AddDays(-1) }; HttpContext.Response.Cookies.Set(cookie); } Kaynak: http://www.aspmvcnet.com/tr/m/asp-net-mvc/cookie-silmek.html

c# program info

string _AppName = "<unknown>"; var _MachineName = Environment.MachineName; if (Assembly.GetEntryAssembly() != null) { _AppName = Assembly.GetEntryAssembly().Location; } var _AppDomainFriendlyName = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName; var _UTCTime = DateTime.UtcNow; var _OSPlatform = Environment.OSVersion.Platform.ToString(); var _OSVersion = Environment.OSVersion.Version.ToString(); var...

10 Popular Metro Bootstraps

1. BootMetro Simple and flexible HTML, CSS, and Javascript for web apps that wants to use the “Windows 8 App Store” style, without the need to run on Windows 8. SourceDemo 2. Bootswatch –...

HTML Kodları

Alttaki Html Kodları Tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. DEC OCT HEX BIN Sembol Html Numarası Html Adı Açıklama 0 000 00 00000000 NUL &#000;   Null karakteri 1 001 01 00000001 SOH &#001;   Start...

C#’ta Çağıran Metod Bilgilerine Ulaşmak (CallerMemberName)

C# diliyle kodlama yaparken, zaman zaman bazı durumlarda, bir metodun hangi metoddan çağrıldığı, çağıran metod, bilgisine ulaşmamız gerekebiliyor. Örneğin loglama benim aklıma gelen durumlardan birisi, bir başka kullanım sebebi de, hatayı yakalamak olabilir. Bir...