Aylık Arşiv: Haziran 2016

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Jquery kütüphanesini yüklediniz mi ?, Jquery $(document).ready(function() {}) kullandınız mı ? Jquery çakışma problemi Birincisi $.noConflict(); jQuery Migrate Kanyank: http://www.gencprogramci.net/sayfalar/icerik_perma/151/jquery-neden-calismiyor

Biri “Wrapper” mı dedi :)

Diyelim bir kütüpane kullanıyorsunuz. Kendi yazdığımız kodun içinden direk o kütüpanenin kodlarına erişmek yerine araya girerek kendi sınıfınız içinden istediğiniz işlemleri kütüpaneye yaptırmaktır. Kullandığınız kütüphanelerin çoğu, genel amaçlar için yazılmıştır. Dolayısıyla, arayüzleri oldukça ayrıntılı, uzun...

View üzerine Index ekleme

alter view [dbo].[vm_testb] WITH SCHEMABINDING as select card_number, right(card_number,8) as card_number_short from dbo.TestB GO CREATE unique CLUSTERED INDEX vm_testb_uni ON dbo.vm_testb (card_number) GO CREATE nonCLUSTERED INDEX vm_testb_not_uni ON dbo.vm_testb (card_number_short) go select * from...

Code Snippet Kullanımı

Code Snippet Kullanımı

Insert Snippet kısayolu : Ctrl K + X Surround With kısayolu: Ctrl K + S Code Snippet Manager kısayolu : Ctrl K + B C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Web\Snippets https://github.com/mmanela/SnippetDesigner http://zinzinzibidi.com/web_tasarim/web_tasarimi/visual_studio_code_snippets_kullanimi

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

display:none elementi yok eder, visibility:hidden ise elementi gizler. 1) display:none Elementi ve sayfada kapladığı boşluğu yok eder. Sayfa derlenirken element yokmuş gibi davranılır. CSS Kodu h1.hidden{display:none;} HTML Kodu <h1>Burada görünür bir başlık var</h1> <h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1> <p>display:none; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplamaz.</p> 2) visibility:hidden Elementi gizler, sayfada kapladığı...

SQL Server Locking Hints

Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir; HOLDLOCK...