arşiv

0, 2016 için arşiv

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Perşembe, 30 Haz 2016 yorum yok
  • Jquery kütüphanesini yüklediniz mi ?,

  • Jquery $(document).ready(function() {}) kullandınız mı ?

  • Jquery çakışma problemi

    • Birincisi $.noConflict();

    • jQuery Migrate

Kanyank: http://www.gencprogramci.net/sayfalar/icerik_perma/151/jquery-neden-calismiyor

Categories: jQuery Tags:

Biri “Wrapper” mı dedi :)

Çarşamba, 29 Haz 2016 yorum yok

Diyelim bir kütüpane kullanıyorsunuz. Kendi yazdığımız kodun içinden direk o kütüpanenin kodlarına erişmek yerine araya girerek kendi sınıfınız içinden istediğiniz işlemleri kütüpaneye yaptırmaktır.

Kullandığınız kütüphanelerin çoğu, genel amaçlar için yazılmıştır. Dolayısıyla, arayüzleri oldukça ayrıntılı, uzun konfigürasyonlu falan olabilir. Sizin kullanacağınızdan çok daha fazla fonksiyonalite içerebilir. Siz, araya yazacağınız katman ile, bu ayrıntı ve komplike kısmı kendi kodunuzun geri kalanından saklayıp, sanki o kütüphane tam olarak sizin amaçlarınıza hizmet etmek için yazılmış gibi bir arayüz yaratırsınız.

İkinci sebep de şudur: Eğer kütüphaneyi bir gün değiştirmeye kalkarsanız (bu sandığınızdan çok daha sık yaşanan bir durumdur — versiyon değişikliği bile dert olabilir) ve eğer arada bir katman yoksa, o kütüphane fonksiyonlarının kendi kodunuza ne kadar derinlemesine sızmış olduğuna fena halde şaşırabilirsiniz. Halbuki, arada bir katman varsa (kabuk demek geldi içimden, ama onu “shell” eşdeğeri olarak kullanıyoruz) sadece o kısımda kullanım şeklini değiştirince, her şey çözümlüş olur…

Categories: C# Tags:

View üzerine Index ekleme

Salı, 28 Haz 2016 yorum yok
alter view [dbo].[vm_testb] WITH SCHEMABINDING
as
select card_number,	
	   right(card_number,8) as card_number_short
from dbo.TestB
GO


CREATE unique CLUSTERED INDEX vm_testb_uni
ON dbo.vm_testb (card_number)
GO

CREATE nonCLUSTERED INDEX vm_testb_not_uni
ON dbo.vm_testb (card_number_short)
go

select *
from TestB
where RIGHT(card_number,8) = 17378223

select *
from vm_testb
where card_number_short = 17378223

Ek bilgi: http://gaffarsalkim.blogspot.com.tr/2012/05/ms-sql-de-with-schemabinding.html

Categories: SQL Hakkında Tags:

Generic Repository ve Unit of Work Kullanarak Temel Bir Infrastructure Tasarlamak

Pazartesi, 20 Haz 2016 yorum yok

Tarihe göre dünya haritası

Cuma, 17 Haz 2016 yorum yok
Categories: Genel Tags:

Code Snippet Kullanımı

Çarşamba, 15 Haz 2016 yorum yok

Insert Snippet kısayolu : Ctrl K + X

Surround With kısayolu: Ctrl K + S

Code Snippet Manager kısayolu : Ctrl K + B

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Web\Snippets

https://github.com/mmanela/SnippetDesigner

http://zinzinzibidi.com/web_tasarim/web_tasarimi/visual_studio_code_snippets_kullanimi

Windows Application ‘dan WebApi ‘leri Çağırmak

Çarşamba, 15 Haz 2016 yorum yok

Küçük bir uygulama yaparak paylaşacağım.

Kaynak: http://ayhanugur.com/windows-applicationdan-webapileri-cagirmak/

Categories: bestURL, MVC, WebApi Tags: , ,

PHP mi?

Cuma, 10 Haz 2016 yorum yok
Categories: Php Tags:

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

Perşembe, 09 Haz 2016 yorum yok

display:none elementi yok eder, visibility:hidden ise elementi gizler.

1) display:none

Elementi ve sayfada kapladığı boşluğu yok eder. Sayfa derlenirken element yokmuş gibi davranılır.

CSS Kodu

h1.hidden{display:none;}

HTML Kodu

<h1>Burada görünür bir başlık var</h1>
<h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1>
<p>display:none; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplamaz.</p>

2) visibility:hidden

Elementi gizler, sayfada kapladığı boşluk kalır. Sayfa derlenirken element varmış gibi davranılır ancak element gösterilmez.

CSS Kodu

h1.hidden{visibility:hidden;}

HTML Kodu

<h1>Burada görünür bir başlık var</h1>
<h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1>
<p>visibility:hidden; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplar.</p>

Kaynak: http://hakantasan.com/index/makaleler/47/css-displaynone-ile-visibilityhidden-farki/

Categories: CSS Tags:

SQL Server Locking Hints

Perşembe, 02 Haz 2016 yorum yok

Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir;

HOLDLOCK = Kilitlenme işleminin transaction bitimine kadar sürmesini sağlar. Tablock gibi bazı ifadeler sadece statement bazında kilitleme yapmaktadır. Bunların transaction bazında kilitleme yapması isteniyorsa HOLDLOCK ifadesiyle beraber kullanılması gerekmektedir. HOLDLOCK, SERIALIZABLE ile aynı işi yapmaktadır.

NOLOCK = Kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden kayıt çekmeye yarar. Kirli kayıt (dirty read) alınması mümkündür. Kullanımı Select * from TableName WITH (NOLOCK) şeklindedir. NOLOCK, READUNCOMMITTED ile aynı işi yapmaktadır.

PAGELOCK =  Sayfa bazında kilitleme yapmak için kullanılır.

READCOMMITTED = Kilitli tabloları kullanabilmek için kilidinin açılmasını bekler. SQL Server default udur.

READUNCOMMITTED = NoLock ile aynı işi yapar.

ROWLOCK = Kayıt bazında kilitleme yapmak için kullanılır.

SERIALIZABLE = HoldLock ile aynı işi yapar.

TABLOCK = Tablock ile lock edilen tablolarda read işlemi yapılabilirken insert ve update işlemi yapılamamaktadır. Ayrıca transaction boyutunda çalışabilmesi için holdlock ifadesi ile beraber kullanılması gerekmektedir.

TABLOCKX = Tablockx in tablock dan farkı read işleminide izin vermemesidir. Ayrıca transaction bazında çalışabilmekte dolayısıyla ekstradan holdlock ifadesine gerek kalmamaktadır.

UPDLOCK = Updlock ile locklanmış tablo larda select ve insert işlemleri yapılabilirken, update işlemi yapılamamaktadır. Statement ve transaction bazında çalışır. Transaction bazında çalışması için ayrıca HOLDLOCK ifadesine gerek yoktur.

XLOCK = Tablockx gibidir. Farkı statement da ki bütün işlemlerin bitmesini bekler. En kapsamlı lock işlemidir.

Sistemde bulunan kilitli tablolar EXEC sp_lock komutuyla görüntülenebilir.

Kaynak: http://www.caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-locking-hints.html

Categories: SQL Hakkında Tags: