arşiv

‘Asp.NET’ kategorisi için arşiv

Get password for IIS Application Pool account

Salı, 22 Ağu 2017 yorum yok

APPCMD:

appcmd is an IIS tool used to manage IIS server. It provides many functions that can be used to manager server related activities like create/configure sites, start/recycle/stop app pools, etc.

Retrieve Password of an App Pool identity account:

 1. To retrieve password for an app pool identity account, open the command prompt in administrative mode.
 2. Navigate to C:\Windows\System32\inetsrv directory. This is the location where appcmd.exe exists.
 3. Type the below command and press enter.
  appcmd.exe list apppool <<app_pool_name>> /text:*
  For example: I have an app pool in my IIS named SampleAppPool which has been assigned a particular account’s identity whose password I would like to retrieve. So I would enter the below command in command prompt.

  cmd

 4. Press enter and the result will be as shown below. Due to security reasons, I have removed the username and password from the image but trust me, it shows the username and password there.result

Referance: https://amoghnatu.net/2015/01/15/get-password-for-iis-application-pool-account/

Categories: Asp.NET, IIS Tags: ,

ASP.NET 4.0’da ClientIDMode ile HTML ID’lerinin kontrolü.

Pazartesi, 10 Tem 2017 yorum yok

ASP.NET'te en sevmediğim özelliklerden biri yaratılan HTML kodu üzerindeki kontrolün pek de mümkün olmaması. Aslında bu sevmediğim özellik ASP.NET'in işimizi bu kadar kolaylaştırabilmesini sağlayan en önemli altyapısı ile ilişkili. Fakat derdime çare arayacak olsam aslında tam olarak da yaratılan HTML kontrollerinin ID'lerine takıldığımı söyleyebilirim. Boyumu aşan ID'leri kontrol edememek bir de bu ID'lere JavaScript ile ulaşmak zorunda kalmak ölümcül bir deneyim!

Neden bahsediyorsun?

Bahsettiğim şey aslında basit bir Repeater bile olabilir. Örneğin sayfanıza bir Repeater yerleştirdiniz ve içinde de çok basit bir Label bulunuyor. Aslında tek yapmak istediğiniz elinizdeki ürünlerin isimlerini listelemek diyelim. Bu durumda kabaca kullanacağınız Repeater yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

<asp:repeater id="Repeater1" runat="server">
  <ItemTemplate>
    <asp:Label ID="lbl_UrunAdi" runat="server" Text='<%# Eval("Adi") %>'></asp:Label>
  </ItemTemplate>
</asp:repeater>

Peki bu ASP.NET kodu çalıştığında ortaya HTML olarak ne çıkacak dersiniz? Gelin aşağıdaki HTML'i beraber inceleyelim.

Devamı http://daron.yondem.com/software/post/cb60cff9-5cc0-44b0-8dfb-0fc51243c1ae

Categories: Asp.NET, C# Tags: ,

Windows Server 2012 / IIS 8.0 uygulamalarında tarih formatının “d.M.yyyy” olarak değişmiş olması

Cuma, 07 Tem 2017 yorum yok

Merhaba Arkadaşlar,

Varsayılan tarih formatı “Windows Server 2012” üzerinde, “Windows Server 2008 R2” den farklı olduğu için, IIS uygulamalarınızı IIS 8.0 üzerine taşırken, uygulamanızda kullanmakta olduğunuz tarih formatlarında değişiklik olduğunu farketmiş olabilirsiniz.

Bunu en basitinden aşağıdaki “aspx” kodunu kullanarak test edebilirsiniz. Bu kod “System.DateTime.Now” çıktısını ekrana dökecektir:

Kaynak ve yazının devamı https://blogs.msdn.microsoft.com/devtr/2013/05/22/windows-server-2012-iis-8-0-uygulamalarnda-tarih-formatnn-d-m-yyyy-olarak-deimi-olmas/

Sitenizin culture durumu için aşağıdaki script kullanabilirsiniz.

<script>
	console.log('Default: ' + '<%=System.DateTime.Now%>');
	console.log('Local Time: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToLocalTime()%>');
	console.log('Short Time: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToShortDateString()%>');
	console.log('ToString Default: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToString()%>');
	console.log('Universal Time: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToUniversalTime()%>');
	console.log('d – Short Date: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToString("d")%>');
	console.log('g – General: ' + '<%=System.DateTime.Now.ToString("g")%>');
</script>

 

Sys.WebForms.PageRequestManager

Salı, 06 Haz 2017 yorum yok

Sayfamıza bir UpdatePanel eklediğimizde otomatikman bir alt render motoru eklemiş oluruz. Yani o updatepane içeriği sayfanın geri kalanından bağımsız olarak sunucuya gidip gelmeye başlıyordu.  Bunun ingilizcedeki karşılığı “partial-page rendering”.  Başka bir deyişle aynı sayfa içinde çalışan, ama birbirinden bağımsız olarak sunucuya gidip gelen sayfa bölümleri de diyebiliriz. Ve sayfamıza ne kadar UpdatePanel eklersek o kadar çok birbirinden bağımsız render motoru  (partial-page rendering) eklemiş oluruz.

Peki sayfa içindeki render motorlarını kim organize ediyor?  Bunu yapan  Ms Ajax Libary içinde bulunan ve ScriptManager in bir parçası olan PageRequestManager sınıfıdır.  

 PageRequestManager ile neler yapabilriz? 

devamını oku…

Categories: Asp.NET Tags:

Pagination ve Infinite Scroll Tercihi

Çarşamba, 31 Ağu 2016 yorum yok

İçerik listeleme veya veri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen verilerin çok fazla olduğu durumlarda tüm verinin kullanıcıya gösterilmesi hem maliyetli hem de kafa karıştırıcı bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda verilerin kullanıcılara sıralı parçalar halinde sunulması gerekmektedir. Sıralı parçalı gösterim günümüzde web ve mobil ortamlarda iki şekilde yapılmaktadır.

 1. Pagination yöntemi
 2. Infinite Scroll yöntemi

Kaynak: http://www.bayramucuncu.com/pagination-ve-infinite-scroll-tercihi/

Categories: Asp.NET, Genel, MVC Tags: , ,

Asp.Net Web API – Token Based Authentication

Çarşamba, 31 Ağu 2016 yorum yok
Categories: Asp.NET Tags: ,

Sayfa Yükleniyor…..

Çarşamba, 10 Ağu 2016 yorum yok
<div id="divLoading" style="display:none; z-index: 10002;">
  <div class="jtable-busy-panel-background" style="left:0; top:0; margin:0; width: 100%; height: 100%;"></div>
  <div style="position: fixed; top: 45%; left: 45%;">
    <i class="fa fa-refresh fa-spin fa-5x fa-fw margin-bottom"></i>
  </div>
</div>
$(document).ajaxStart(function () {
  onBegin();
});

$(document).ajaxStop(function (event, request, settings) {
  onComplete();
});
function onBegin() {
  $("#divLoading").show();
}
 
function onComplete() {
  $("#divLoading").hide();
}

 

Asp.NET Awesome

Salı, 09 Ağu 2016 yorum yok
Categories: Asp.NET, bestURL, MVC Tags: , ,

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Salı, 26 Tem 2016 yorum yok

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var.

 1. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.

   

   

   

  protected void Application_BeginRequest()
  {
    CultureInfo cInf = new CultureInfo("tr-TR", false);
    
    cInf.DateTimeFormat.DateSeparator = "/";
    cInf.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "dd/MM/yyyy";
    cInf.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt";
  
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = cInf;
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = cInf;
  }

   

 2. İkinci yol ise IIS üzerinden yapılabilir.
  IIS_Config
Categories: Asp.NET, C#, MVC Tags: , ,

OnclientClick and OnClick is not working at the same time?

Salı, 26 Nis 2016 yorum yok
Categories: Asp.NET Tags: