Kategori: MVC

Asp.NET MVC Hata Sayfasına Yönlendirme

Asp.NET MVC Hata Sayfasına Yönlendirme

ErrorController  public class ErrorController : Controller { public ActionResult ErrorPage(Exception exception) { Response.TrySkipIisCustomErrors = true; return View(); } public ActionResult ErrorPage404() { Response.StatusCode = 404; Response.TrySkipIisCustomErrors = true; return View(); } public ActionResult ErrorPage403()...

Windows Server 2012 / IIS 8.0 uygulamalarında tarih formatının “d.M.yyyy” olarak değişmiş olması

Merhaba Arkadaşlar, Varsayılan tarih formatı “Windows Server 2012” üzerinde, “Windows Server 2008 R2” den farklı olduğu için, IIS uygulamalarınızı IIS 8.0 üzerine taşırken, uygulamanızda kullanmakta olduğunuz tarih formatlarında değişiklik olduğunu farketmiş olabilirsiniz. Bunu en basitinden aşağıdaki “aspx” kodunu kullanarak test edebilirsiniz. Bu kod “System.DateTime.Now” çıktısını...

MVC ATTRİBUTE KULLANIMI

MVC Attribute aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Filter  Interface  Default Implementation  Authorization Filter  IAuthorizationFilter AuthorizeAttribute  Action Filter  IActionFilter ActionFilterAttribute  Result Filter  IResultFilter ActionFilterAttribute  Exception Filter  IExceptionFilter HandleErrorAttribute Authorization : Diğer filtreler ve Action metodlardan önce çalışmaktadır.Controller ya...

Cookie Silmek

public void DeleteCookie(string name) { DateTime now = DateTime.UtcNow; string cookieKey = name; var cookie = new HttpCookie(cookieKey, null) { Expires = now.AddDays(-1) }; HttpContext.Response.Cookies.Set(cookie); } Kaynak: http://www.aspmvcnet.com/tr/m/asp-net-mvc/cookie-silmek.html

MVC içindeki filtreler

Filter  Interface  Default Implementation  Authorization Filter  IAuthorizationFilter AuthorizeAttribute  Action Filter  IActionFilter ActionFilterAttribute  Result Filter  IResultFilter ActionFilterAttribute  Exception Filter  IExceptionFilter HandleErrorAttribute Authorization : Diğer filtreler ve Action metodlardan önce çalışmaktadır.Controller ya da Controller içindeki Action metoda...

MVC Get Attributes

Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable<Type> types = assembly.GetTypes() .Where( type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type) && type.Name.Replace("Controller", "") == controllerName) .OrderBy(x => x.Name); foreach (Type cls in types) { HelpAttribute helpAttribute = Attribute.GetCustomAttribute(cls, typeof(HelpAttribute)) as HelpAttribute; url...

MVC Get – Controllers, Actions, Attributes and Return Types – 2

Assembly assembly = Assembly.LoadFrom(sAssemblyFileName) IEnumerable<Type> types = assembly.GetTypes().Where(type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x => x.Name); foreach (Type cls in types) { list.Add(cls.Name.Replace("Controller", "")); IEnumerable<MemberInfo> memberInfo = cls.GetMethods(BindingFlags.Instance | BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public).Where(m => !m.GetCustomAttributes(typeof(System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute), true).Any()).OrderBy(x => x.Name); foreach...

MVC Get – Controllers, Actions, Attributes and Return Types

Assembly asm = Assembly.GetAssembly(typeof(MyWebDll.MvcApplication)); var controlleractionlist = asm.GetTypes() .Where(type=> typeof(System.Web.Mvc.Controller).IsAssignableFrom(type)) .SelectMany(type => type.GetMethods(BindingFlags.Instance | BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public)) .Where(m => !m.GetCustomAttributes(typeof( System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute), true).Any()) .Select(x => new {Controller = x.DeclaringType.Name, Action = x.Name, ReturnType = x.ReturnType.Name,...

Pagination ve Infinite Scroll Tercihi

İçerik listeleme veya veri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen verilerin çok fazla olduğu durumlarda tüm verinin kullanıcıya gösterilmesi hem maliyetli hem de kafa karıştırıcı bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda verilerin kullanıcılara sıralı parçalar halinde...

Sayfa Yükleniyor…..

<div id=”divLoading” style=”display:none; z-index: 10002;”> <div class=”jtable-busy-panel-background” style=”left:0; top:0; margin:0; width: 100%; height: 100%;”></div> <div style=”position: fixed; top: 45%; left: 45%;”> <i class=”fa fa-refresh fa-spin fa-5x fa-fw margin-bottom”></i> </div> </div> $(document).ajaxStart(function () { onBegin();...

MVC ActionResult Türleri Ve Açıklamaları

ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult() JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir...

MVC’de Data Annotions’lar

Attribute Açıklama Key Alanın birincil anahtar olduğu belirtilir ve veritabanı oluşturulurken otomatik artan sayı olarak ayarlanır. Required Alanın zorunlu olduğu belirtilir Column Alanın veritabanındaki alanı ile ilgili ayarları belirtilir örnek veritabanında oluşacak olan alanadı(Name),...

MVC Web Helpers Cache

@{ var cacheItemKey = "CachedTime"; var cacheHit = true; var time = WebCache.Get(cacheItemKey); if (time == null) { cacheHit = false; } if (cacheHit == false) { time = @DateTime.Now; WebCache.Set(cacheItemKey, time, 1, false);...

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.       protected...

HttpUtility – Encode ve Decode

public ActionResult Index() { string isim = "<p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p>"; string htmlEncode = HttpUtility.HtmlEncode(isim); string htmlDecode = HttpUtility.HtmlDecode(htmlEncode); ViewBag.HtmlBaslik = htmlEncode; ViewBag.HtmlBaslik2 = htmlDecode; return View(); }   <div> Encode : @ViewBag.HtmlBaslik <br/> Decode :...

WebGrid Kullanımı

http://www.ugurkizmaz.com/YazilimMakale-1849-Asp-Net-MVC-WebGrid-Kullanimi-ve-Ornek-Uygulama.aspx

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Required : Girilmesi zorunlu alan Kullanımı: [Required] Display Name: Form alanında görünen ad Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)] StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6] Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır....