Etiket: Öznitelik

jQuery – attr() – removeAttr()

.attr() : Belirtilen nesnenin alt özelliklerine erişmeye yarar. <img src=”https://www.google.com/intl/en_ALL/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png” alt=”Google . . .” title=”Google Her Yerde” ><br> <button id=”title”>Title Getir</button> <button id=”titleChange”>Title Değiştir</button> $(“#title”).click(function () { alert($(“img”).attr(“title”)); }); $(“#titleChange”).click(function () { $(“img”).attr(“title”, “Google Her...

JQuery Seçiciler – Attribute (Öznitelik)

JQuery ile Öznitelikleri nasıl seçebileceğimizi örnekli olarak inceleyelim. <a lang=”en” href=”#”>English</a> <a lang=”tr” href=”#”>Türkçe</a> Sayfamız da bulunan lang=”tr” olan değeri seçmek istersem yani “a” değerinin bir özniteliği olan “lang” değerini istiyorsam, bunu jquery ile $(‘a[lang|=”tr”]’)...