arşiv

‘WCF’ kategorisi için arşiv

WCF Nedir?

Pazartesi, 12 Haz 2017 yorum yok

WCF Temelleri

Windows Communication Foundation WCF, servis-yönelimli mimariyi temel alarak dağıtık-uygulamalar geliştirmek için kullanılan, dağıtık mimari modelleri ve teknolojileri tek çatı altında birleştiren ve içerisinde bir çok hazır bileşen barındıran bir Framework API‘sidir. (Bknz. Service Oriented Architecture)

Ayrıca WCF mimarisi, .NET Remoting, XML Web Servisleri, Web Service Enhancements (WSE), Enterprise Services/COM+ ve Microsoft Message Queue(MSMQ) gibi bir çok dağıtık uygulama geliştirme modelinin tek bir programlama modeli içerisinde geliştiriciye sunmaktadır.

Kaynak: http://www.kazimcesur.com/wcf/

Categories: WCF Tags:

How to change WSDL URL from internal machine name to public?

Cuma, 09 Haz 2017 yorum yok
<serviceBehaviors>
  <behavior name="<name>">
   <!-- Other options would go here -->
   <useRequestHeadersForMetadataAddress>
    <defaultPorts> <!-- Use your own port numbers -->
     <add scheme="http" port="81" />
     <add scheme="https" port="444" />
    </defaultPorts>
   </useRequestHeadersForMetadataAddress>
  </behavior>
</serviceBehaviors>

Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/5007270/how-to-change-wsdl-url-from-internal-machine-name-to-public?answertab=votes#tab-top

Categories: C#, WCF Tags: ,

WCF Extensibility – Message Inspectors

Perşembe, 08 Haz 2017 yorum yok
Categories: WCF Tags:

WCF – Get Client Header

Perşembe, 03 Mar 2016 yorum yok
try
{
  IncomingWebRequestContext request = WebOperationContext.Current.IncomingRequest;
  WebHeaderCollection headers = request.Headers;
  foreach (string headerName in headers.AllKeys)
  {
    if (headerName != "X-Forwarded-For") { continue; }
    return headers[headerName];
  }
}
catch (Exception)
{
}

 

Categories: WCF Tags:

WCF Log tutmak için gerekli olan web.config ayarları

Perşembe, 25 Eyl 2014 yorum yok
System.serviceModel içine eklenecek olan,
    </system.serviceModel>
        <diagnostics>
            <messageLogging logMalformedMessages="true" logMessagesAtTransportLevel="true" />
        </diagnostics>    
    </system.serviceModel>

Web config içine System.diagnotics içeriği,
    <system.diagnostics>
        <sources>
            <source name="System.ServiceModel.MessageLogging" switchValue="Warning,ActivityTracing">
                <listeners>
                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default">
                        <filter type="" />
                    </add>
                    <add name="ServiceModelMessageLoggingListener">
                        <filter type="" />
                    </add>
                </listeners>
            </source>
            <source propagateActivity="true" name="System.ServiceModel" switchValue="Warning,ActivityTracing">
                <listeners>
                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default">
                        <filter type="" />
                    </add>
                    <add name="ServiceModelTraceListener">
                        <filter type="" />
                    </add>
                </listeners>
            </source>
        </sources>
        <sharedListeners>
            <add initializeData="x:\Log\Client.dll_messages.svclog"
                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
                name="ServiceModelMessageLoggingListener" traceOutputOptions="Timestamp">
                <filter type="" />
            </add>
            <add initializeData="x:\Log\Client.dll_tracelog.svclog"
                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
                name="ServiceModelTraceListener" traceOutputOptions="Timestamp">
                <filter type="" />
            </add>
        </sharedListeners>
    </system.diagnostics>

 

Categories: C#, WCF Tags: ,

WCF – MaxItemsInObjectGraph Error

Çarşamba, 24 Eyl 2014 yorum yok
Categories: C#, WCF Tags: ,