arşiv

0, 2016 için arşiv

MVC UIHint :)

Cuma, 29 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC EditorTemplates ve DisplayTemplates

Cuma, 29 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC ActionResult Türleri Ve Açıklamaları

Perşembe, 28 Tem 2016 yorum yok
ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu
HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound
HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult()
JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir javascript kodlarını dönderebilirsiniz. JavaScript
FileContentResult Kullanıcıya dosyayı byte dizileri halinde dönderebilirsiniz. File
FilePathResult Dosyayı dosya yolunu belirterek dönderebilirsiniz. File
FileStreamResult Dosyayı stream olarak dönderebilirsiniz. File
PartialViewResult Tanımlı olan bir PartialView içeriğini dönderebilirsiniz. PartialView
ViewResult Tanımlı olan bir View içeriğini dönderebilirsiniz. View
ContentResult Kullanıcı tarafına view kullanmadan içerik dönderebilirsiniz. Content
JsonResult json formatında bir sonuç dönderir Json
EmptyResult Adı üstünde boş yani hiçbir sonuç döndermemektedir. return new EmptyResult()
RedırectResult HTTP yönlendirmesi ile yeni bir siteye yönlendirmek için kullanılır Redirect
RedırectToRouteResult   RedirectToAction, RedirectToRoute, RedlrectToActionPermanent. RedirectToRoutePermanent

Kaynak ve örnekler için http://www.muratoner.net/aspnet-mvc/aspnet-mvc-actionresult-turleri-ve-aciklamalari sayfayı ziyaret ediniz. 

Categories: MVC Tags:

MVC’de Data Annotions’lar

Perşembe, 28 Tem 2016 yorum yok
Attribute Açıklama
Key Alanın birincil anahtar olduğu belirtilir ve veritabanı oluşturulurken otomatik artan sayı olarak ayarlanır.
Required Alanın zorunlu olduğu belirtilir
Column Alanın veritabanındaki alanı ile ilgili ayarları belirtilir örnek veritabanında oluşacak olan alanadı(Name), tür adı(TypeName) veya Order(Sira – Çoklu Key kullanımında kullanılır)
DataType Alanın veritürü belirtili örnek DataType’lar şu şekildedir. Date,Time,Currency,EmailAdress,Password v.b
HiddenInput Alanın sayfada gösterilmemesini sağlar ama veri server’a gönderilir sadece kullanıcıdan gizlenir.
ReadOnly Alanın sadece okunabilir özelliğine sahip olması için kullanılır.
DisplayFormat Sayfaya bastırılacak fotmat bilgisi belirlenir genellikle Tarih, Saat, Sayı formatlama gibi durumlarda kullanılır.
Table Veritabanında oluşacak tablonun adı(Name) veya Şema(Schema)’sı belirtilir.
StringLength Girilecek karakter sayısını sınırlamada kullanılır.
RegularExpression Regex neredeyse tüm programlama dillerinde kullanılan bir doğrulama desenidir.
Range Sayısal değerler için aralık belirtmede kullanılır.
Remote Kaydın varolup olmadığını kontrol etme örnek sayfa yenilemeden girilen kullanıcı adının var olup olmadığını kontrol etme.
Compare Karşılaştırma yapmak için kullanılır örnek girilen ili şifrenin aynı olup olmamasını karşılaştırma.
ScaffoldColumn Düzenlenmesini istemediğimiz model özelliği için kullanılır. Böylece bu alan EditorForModel kullandığımızda gizlenecektir. Örneğin, modelin id sini kendimiz belirlemiyoruz. Bu özelliği veritabanına bırakıyoruz. Dolayısıyla bu alan için ScaffoldColumn niteliği kullanabiliriz.

Kaynak ve örnekler için http://www.muratoner.net/aspnet-mvc/mvc-data-annotionslar-ve-aciklamariyla-bol-ornekler sayfayı ziyaret ediniz.

Categories: MVC Tags:

MVC Web Helpers Chart

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC Web Helpers Cache

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok
@{
  var cacheItemKey = "CachedTime";
  var cacheHit = true;
  var time = WebCache.Get(cacheItemKey);

  if (time == null) {
    cacheHit = false;
  }

  if (cacheHit == false) {
    time = @DateTime.Now;
    WebCache.Set(cacheItemKey, time, 1, false);
  }
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>WebCache Helper Sample</title>
</head>
<body>
  <div>
    @if (cacheHit) {
      @:Found the time data in the cache.
    } else {
      @:Did not find the time data in the cache.
    }
  </div>
  <div>
    This page was cached at @time.
  </div>
</body>
</html>

 

Categories: MVC Tags:

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok

Bir fonksiyon şu şekilde tanımlanır.

Function FonksiyonAdı (GirişParametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
sabit,değişken,tiptanımı
begin
	Program Komutları;
	FonksiyonAdı:=deger;
End;

Procedure tanımından farklı olarak fonksiyon geriye bir değer göndereceği için bu değerin tipi fonksiyon tanımından sonra FonkTipi parametresi ile belirlenir. Ayrıca geri dönecek değer fonksiyon adına yada Result ifadesine atanan değer ile yapılır.

Birinci yol;

Function FonksiyonAdı (GirişPArametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
	sabit,değişken,tip tanımı
begin
	Program Komutları;
	Result:=Deger;
End; 

İkinci yol;

Function FonksiyonAdı (GirişPArametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
	sabit,değişken,tip tanımı
begin
	Program Komutları;
	FonksiyonAdı:=Deger;
End; 

 

Categories: Delphi Tags:

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Salı, 26 Tem 2016 yorum yok

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var.

 1. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.

   

   

   

  protected void Application_BeginRequest()
  {
    CultureInfo cInf = new CultureInfo("tr-TR", false);
    
    cInf.DateTimeFormat.DateSeparator = "/";
    cInf.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "dd/MM/yyyy";
    cInf.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt";
  
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = cInf;
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = cInf;
  }

   

 2. İkinci yol ise IIS üzerinden yapılabilir.
  IIS_Config
Categories: Asp.NET, C#, MVC Tags: , ,

SQL NULLIF

Pazartesi, 25 Tem 2016 yorum yok

NULLIF kullanımı . . . 

CREATE TABLE #tmpTable (
 Id					int,
 CustomerName			varchar(50),
 identification_number varchar(11),
 tax_number			varchar(10)
 )
GO
 
INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213');
INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873');
INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma C', NUll, '9876543213');

select Id,
		CustomerName,
		isnull(identification_number, tax_number) as tax_number
from #tmpTable

select Id,
		CustomerName,
		isnull(nullif(identification_number,''), tax_number) as tax_number,
		'nullif KULLANILDIĞINDA' as info
from #tmpTable

--Farklı kullanımları var
--tax_number = '4568529873' ise NULL yapmak içinde kullanılabilir.
select Id,
		CustomerName,
		nullif(tax_number,'4568529873') as tax_number,
		'nullif KULLANILDIĞINDA' as info
from #tmpTable

 

Categories: SQL Hakkında Tags: ,

https://www.javascripting.com/

Cuma, 22 Tem 2016 yorum yok
Categories: bestURL, JavaScript, jQuery Tags: ,

15 – 16 Temmuz 2016

Pazartesi, 18 Tem 2016 yorum yok
Categories: Tarihe Mesaj Tags: ,

Game of Thrones’ta ‘Piçlerin Savaşı’ Sahnesinin Nasıl Yapıldığını Gösteren Etkileyici Video

Cuma, 01 Tem 2016 yorum yok