Aylık Arşiv: Temmuz 2016

MVC ActionResult Türleri Ve Açıklamaları

ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult() JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir...

MVC’de Data Annotions’lar

Attribute Açıklama Key Alanın birincil anahtar olduğu belirtilir ve veritabanı oluşturulurken otomatik artan sayı olarak ayarlanır. Required Alanın zorunlu olduğu belirtilir Column Alanın veritabanındaki alanı ile ilgili ayarları belirtilir örnek veritabanında oluşacak olan alanadı(Name),...

MVC Web Helpers Cache

@{ var cacheItemKey = "CachedTime"; var cacheHit = true; var time = WebCache.Get(cacheItemKey); if (time == null) { cacheHit = false; } if (cacheHit == false) { time = @DateTime.Now; WebCache.Set(cacheItemKey, time, 1, false);...

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Bir fonksiyon şu şekilde tanımlanır. Function FonksiyonAdı (GirişParametreleri:Tipi):FonkTipi; var sabit,değişken,tiptanımı begin Program Komutları; FonksiyonAdı:=deger; End; Procedure tanımından farklı olarak fonksiyon geriye bir değer göndereceği için bu değerin tipi fonksiyon tanımından sonra FonkTipi parametresi ile...

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.       protected...

SQL NULLIF

NULLIF kullanımı . . .  CREATE TABLE #tmpTable ( Id int, CustomerName varchar(50), identification_number varchar(11), tax_number varchar(10) ) GO INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213'); INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873'); INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma...