Aylık Arşiv: Ekim 2014

c# hata satır,method ve dosya bulma

// satır numarasına erişebilmek için true değerini atıyoruz StackTrace trace = new StackTrace(true); foreach (StackFrame frame in trace.GetFrames()) {    if (!string.IsNullOrEmpty(frame.GetFileName())) {         Console.WriteLine(frame.GetFileLineNumber());         Console.WriteLine(frame.GetMethod());  ...