Aylık Arşiv: Ağustos 2016

Pagination ve Infinite Scroll Tercihi

İçerik listeleme veya veri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen verilerin çok fazla olduğu durumlarda tüm verinin kullanıcıya gösterilmesi hem maliyetli hem de kafa karıştırıcı bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda verilerin kullanıcılara sıralı parçalar halinde...

Az Kişinin Bildiği Muhteşem Web Siteleri – 2

1-edx "dünyanın en iyi üniversitelerinden bedava dersler" sloganıyla ortaya çıkmış, üniversite düzeyinde derslerin paylaşıldığı oldukça kullanışlı bir site. zamanında biyoloji ve italyanca dersleri çok işime yaradı.  derslerin çoğu ücretsiz olsa da, harvard gibi üniversitelerin bazı dersleri...

C# 6.0 Yenilikleri – Null-conditional operators

Null-conditional operators :  Herhangi bir class veya propertyleri null ise bunlara erişmek için null kontrolü yapmadan çok daha basit yolla değerleri çekebiliriz. int? first = (customers != null) ? customers[0].Orders.Count() : null; Yukarıdaki kodun yerine...

C# 6.0 Yenilikleri – Exception filters

Exception filters : Yakalanan hatalara filitre konabilmektedir. Böylece belirtilen catch bloğunda sadece tanımlanan exception filtresine uygun exceptionlar yakalanır. Eğer hiçbir filitreye uymayan exception var ise stacktrace kaybolmadan işleme devam edilir. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi number değeri 50’den küçük...

C# 6.0 Yenilikleri – Declaration expressions

Declaration expressions : Expressionlar içerisinde artık tanımlama yapılabilmektedir. Ençok kullanıldığı yerler out parametreleridir. int.TryParse(number, out var x); public class Customer { public char[] Strings { get { return "a12b3d".ToCharArray(); } } public List<int> GetResult() { var...

C# 6.0 Yenilikleri – Extension methods

Extension methods : Extension methodlar projeye using ile eklenebilmektedir. using System.Linq.Enumerable; class Program { static void Main(string[] args) { var range = Range(5, 17); var odd = Where(range, i => i % 2 == 1);...

C# 6.0 Yenilikleri – Using static

Using static : Static class’lar using olarak projeye eklenebilmektedir. using System.Console; using System.Math; class Program { static void Main() { WriteLine(Sqrt(3*3 + 4*4)); } }  

C# 6.0 Yenilikleri – Parameters on classes and structs

Parameters on classes and structs : Classlar oluşturulurken constructer olmadan parametre alması sağlanmıştır. public class RealCustomer(string firstName, string lastName) { public string FirstName { get; } = firstName; public string LastName { get; } = lastName;...

C# 6.0 Yenilikleri – Auto-property enhancements

Auto-property enhancements : Propertyler’e değer atanmaması durumunda default değer atanabilmektedir.   public class Customer { public string FirstName { get; set; } = "Yakup"; public string LastName { get; set; } = "KALEBAŞI"; } Customer...

Sayfa Yükleniyor…..

<div id="divLoading" style="display:none; z-index: 10002;"> <div class="jtable-busy-panel-background" style="left:0; top:0; margin:0; width: 100%; height: 100%;"></div> <div style="position: fixed; top: 45%; left: 45%;"> <i class="fa fa-refresh fa-spin fa-5x fa-fw margin-bottom"></i> </div> </div> $(document).ajaxStart(function () { onBegin();...

WinHttp.WinHttpRequest.5.1 Kullanım Örneği

WinHttp.WinHttpRequest.5.1 Kullanım Örneği

var oHttp : variant; //http://techsupt.winbatch.com/webcgi/webbatch.exe?techsupt/tsleft.web+WinBatch/OLE~COM~ADO~CDO~ADSI~LDAP+Set~Proxy~Server~and~Port.txt //Instantiate a WinHttpRequest objec oHttp:=CreateOleObject('WinHttp.WinHttpRequest.5.1'); //Initialize an HTTP request. oHttp.open('POST', Url, false); oHttp.setRequestHeader('User-Agent', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)'); { //HttpRequest SetCredentials flags. HTTPREQUEST_PROXYSETTING_DEFAULT = 0; HTTPREQUEST_PROXYSETTING_PRECONFIG =...

jTable Form Create – Edit Multi Column

jTable Form Create – Edit Multi Column

#jtable-create-form { display: block; width: 450px; -moz-column-gap:40px; /* Firefox */ -webkit-column-gap:40px; /* Safari and Chrome */ column-gap:40px; -moz-column-count:2; /* Firefox */ -webkit-column-count:2; /* Safari and Chrome */ column-count:2; } #jtable-create-form div.jtable-input-field-container { border-bottom: none;...

Google Charts

Google Charts

https://developers.google.com/chart/ https://elements.polymer-project.org/elements/google-chart?view=demo:demo/index.html&active=google-chart

SOLID Prensipleri

SOLID Prensipleri

Solid Prensipleri 1- (S)ingle Responsibility     Bu prensip ile anlatılmak istenen şey nesnenin sadece tek bir sorumluluğu olmalı, olası bir değişiklik tek bir nedene dayanmalıdır. 2- (O)pen/Closed     Bu prensibe göre uygulama üzerine...