Bir String Veriyi Belirli Bir Karakterle Doldurmak (Sql: Replicate)

SQL Serverda bazen bir kolon içindeki veriyi belirli bir uzunluğa kadar sabit bir karakterle doldurmaya ihtiyaç duyarız. (Replice('karaketer',adet)) Örnek: declare @card varchar(20) set @card = '54662' select sonuc = @card + REPLICATE('0',20 – LEN(@card))...