ana sayfa > MVC > Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Required : Girilmesi zorunlu alan
Kullanımı: [Required]

Display Name: Form alanında görünen ad
Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)]

StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu
Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6]

Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır.
Kullanımı: [Range(0,100,ErrorMessage=”0 ile 100 Arası girilebilir”)]

DataType: Alan mzek bir tanım ise veri tipi tanımlanır.
Kullanımı: [DataType(DataType.EmailAddress)]

ScaffoldColumn: Otomatik oluşturulan formlarda, bu alanın oluşup oluşmamasını sağlar.
Kullanımı: [ScaffoldColumn(false)]

Remote: Bir Action ile veri kontrolü yapmanızı sağlar. En çok kullanılan overload metodunun 1. parametresi action name, 2. parametresi controller, 3. parametresi uyarı mesajını alır.
Kullanımı: [Remote(“KullaniciKontrol”,”Kullanicilar”,ErrorMessage=”Kullanıcı bulunamadı”)]

Compare: Karşılaştırma için kullanılır. 1. parametre karşılaştırma yapılacak alanı, 2.parametre ise uyarıyı belirtir.
Kullanımı:[Compare(“Sifre”,ErrorMessage=”Şifreler uyuşmuyor”)]

RegularExpression: Düzenli ifadeler için kullanılır.
Kullanımı: [RegularExpression(@”^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$”, ErrorMessage = “Lütfen geçerli bir e-mail giriniz”)]

AllowHTML: HTML kodlarının girileceği belirtilir.
Kullanımı: [AllowHTML]

Kaynak: http://ekremozer.com/makale/model-validationda-kullanilan-attributelar

Categories: MVC Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız