C# 6.0 Yenilikleri – Extension methods

Extension methods : Extension methodlar projeye using ile eklenebilmektedir.

using System.Linq.Enumerable;
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var range = Range(5, 17);
      var odd = Where(range, i => i % 2 == 1);
      foreach (int num in odd)
      {
        WriteLine(num);
      }
      ReadLine();
     }
   }

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...