ana sayfa > C# > (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

Perşembe, 15 Mar 2018 yorum ekle yorumlara git
try
{
	WebProxy oWebProxy = new WebProxy(ConfigurationManager.AppSettings["ProxyAddress"])
	{
		Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials
	};

	string url = "htt://www.yakupkalebasi.com/";
	var req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
	req.Proxy = oWebProxy;
	req.Method = "GET";

	var resp = req.GetResponse();
	var outStream = resp.GetResponseStream();
	string output = "";
	using (StreamReader rdr = new StreamReader(outStream))
	{
		output = rdr.ReadToEnd();
	}
	Response.Write(output);
}
catch (Exception ex)
{
	Response.Write(ex.Message);
}

 

Categories: C# Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız