ana sayfa > JavaScript > Javascript base64encode(input)

Javascript base64encode(input)

Cumartesi, 03 Eyl 2016 yorum ekle yorumlara git
function base64encode(input) {
	var keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=";
	var output = "";
	var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
	var i = 0;
	input = utf8Encode(input);
	while (i < input.length) {
	 chr1 = input.charCodeAt(i++);
	 chr2 = input.charCodeAt(i++);
	 chr3 = input.charCodeAt(i++);
	 enc1 = chr1 >> 2;
	 enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4);
	 enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6);
	 enc4 = chr3 & 63;
	 if (isNaN(chr2)) {
		enc3 = enc4 = 64;
	 } else if (isNaN(chr3)) {
		enc4 = 64;
	 }
	 output = output +
			 keyStr.charAt(enc1) + keyStr.charAt(enc2) +
			 keyStr.charAt(enc3) + keyStr.charAt(enc4);
	}
	return output;
}
function utf8Encode(string) {
	string = string.replace(/\x0d\x0a/g, "\x0a");
	var utftext = "";
	for (var n = 0; n < string.length; n++) {
	 var c = string.charCodeAt(n);
	 if (c < 128) {
		utftext += String.fromCharCode(c);
	 }
	 else if ((c > 127) && (c < 2048)) {
		utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
		utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
	 }
	 else {
		utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
		utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
		utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
	 }
	}
	return utftext;
}

 

Categories: JavaScript Tags:
 1. şimdilik yorum yok.
 1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız