ana sayfa > C# > c# hata satır,method ve dosya bulma

c# hata satır,method ve dosya bulma


// satır numarasına erişebilmek için true değerini atıyoruz
StackTrace trace = new StackTrace(true);
foreach (StackFrame frame in trace.GetFrames())
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(frame.GetFileName()))
    {
        Console.WriteLine(frame.GetFileLineNumber());
        Console.WriteLine(frame.GetMethod());
        Console.WriteLine(frame.GetFileName());
        Console.WriteLine("------------------------------------");

        int sonHane = frame.GetFileName().LastIndexOf("\\");
        int toplamUzunluk = frame.GetFileName().Length;
        string hataForm = frame.GetFileName().Substring(sonHane + 1, toplamUzunluk - sonHane - 1);
        string hataMethod = frame.GetMethod().Name;
        int hataSatir = frame.GetFileLineNumber();
        LogKaydet(hataForm, hataMethod, hataSatir);
    }
}
Categories: C# Tags:
  1. şimdilik yorum yok.
  1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız