İleri Seviye SQL: CTE (Common Table Expressions)

# CTE (Common Table Expressions) Nedir ?

  • CTE, tek bir DML ifadesi süresince var olan ve genelde yinelemeli(recursive) ve karışık sorgu ifadelerinde kullanılan bir sorgunun sonuç kümesi olarak düşünülebilir.
  • Veritabanı görünümleri(view), geçici tablolara(temp table), değişken tipi tablolara(table-valued variable) ve tablo değer oluşturuculara (table-value constructor) benzetilebilir ancak hiçbir şekilde alanların(field) tanımlanması gerekmez.
  • Bir sorgu ifadesinde birden fazla CTE kullanılabilir.
  • SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ve MERGE durumlarından aynı anda bir tanesi ile kullanılabilir.
  • CTE’yi birçok maddenin birleştirilerek kapsül hale getirilmesi ve kapsül halde tüketilmesine benzetiyorum. (birden fazla CTE kullanımı olan örneklerde demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız) bkz: İleri Seviye SQL: CTE ile MERGE İfadesini Kullanmak

CTE ile birçok işlem gerçekleştirilebilir ancak bunlardan en önemlisi recursive özelliğidir. CTE yardımıyla SQL tarafında da recursive sorgular yazılabilir.

Kaynak: https://karcan.medium.com/i%CC%87leri-seviye-sql-cte-common-table-expressions-51bf3cfc498a

Bunlar da hoşunuza gidebilir...