SQL Transactions

TRANSACTIONS   Transaction’lar, aynı anda birden çok işlemin yapıldığı durumlarda, bütünü oluşturan parçalardan en az birinde hata meydana gelirse bütün işlemleri geriye almamızı sağlayan ifadelerdir.   Transaction ifadelerini en yaygın olarak 2 yolla oluşturmak...