C# 6.0 Yenilikleri – Using static

Salı, 16 Ağu 2016 yorum yok

Using static : Static class’lar using olarak projeye eklenebilmektedir.

using System.Console; using System.Math;
class Program 
{ 
  static void Main() 
  { 
    WriteLine(Sqrt(3*3 + 4*4)); 
  } 
}

 

Categories: C# Tags:

C# 6.0 Yenilikleri – Parameters on classes and structs

Salı, 16 Ağu 2016 yorum yok

Parameters on classes and structs : Classlar oluşturulurken constructer olmadan parametre alması sağlanmıştır.

public class RealCustomer(string firstName, string lastName) 
{ 
  public string FirstName { get; } = firstName;
  public string LastName { get; } = lastName; 
}

RealCustomer relCustomer = new RealCustomer("Yakup", "KALEBAŞI");
WriteLine(relCustomer.FirstName + " " + relCustomer.LastName);

 

Categories: C# Tags:

C# 6.0 Yenilikleri – Auto-property enhancements

Salı, 16 Ağu 2016 yorum yok
 • Auto-property enhancements : Propertyler’e değer atanmaması durumunda default değer atanabilmektedir.

   

  public class Customer 
  { 
    public string FirstName { get; set; } = "Yakup"; 
    public string LastName { get; set; } = "KALEBAŞI"; 
  }
  
   Customer newCustomer = new Customer();
   WriteLine(newCustomer.FirstName + " " + newCustomer.LastName);

   

Categories: C# Tags:

Sayfa Yükleniyor…..

Çarşamba, 10 Ağu 2016 yorum yok
<div id="divLoading" style="display:none; z-index: 10002;">
  <div class="jtable-busy-panel-background" style="left:0; top:0; margin:0; width: 100%; height: 100%;"></div>
  <div style="position: fixed; top: 45%; left: 45%;">
    <i class="fa fa-refresh fa-spin fa-5x fa-fw margin-bottom"></i>
  </div>
</div>
$(document).ajaxStart(function () {
  onBegin();
});

$(document).ajaxStop(function (event, request, settings) {
  onComplete();
});
function onBegin() {
  $("#divLoading").show();
}
 
function onComplete() {
  $("#divLoading").hide();
}

 

Asp.NET Awesome

Salı, 09 Ağu 2016 yorum yok
Categories: Asp.NET, bestURL, MVC Tags: , ,

WinHttp.WinHttpRequest.5.1 Kullanım Örneği

Salı, 09 Ağu 2016 yorum yok
var oHttp : variant;

//http://techsupt.winbatch.com/webcgi/webbatch.exe?techsupt/tsleft.web+WinBatch/OLE~COM~ADO~CDO~ADSI~LDAP+Set~Proxy~Server~and~Port.txt
  //Instantiate a WinHttpRequest objec
oHttp:=CreateOleObject('WinHttp.WinHttpRequest.5.1');
  //Initialize an HTTP request. 
oHttp.open('POST', Url, false);

oHttp.setRequestHeader('User-Agent', 'Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)');

  {
   //HttpRequest SetCredentials flags.
   HTTPREQUEST_PROXYSETTING_DEFAULT  = 0;
   HTTPREQUEST_PROXYSETTING_PRECONFIG = 0;
   HTTPREQUEST_PROXYSETTING_DIRECT  = 1;
   HTTPREQUEST_PROXYSETTING_PROXY   = 2;
  }
  //Use proxy_server
oHttp.setProxy(2, 'xxyydd:80','');

oHttp.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');

  //Send the HTTP request.
oHttp.send(oleVar);

showmessage(oHttp.responsetext);

 

Categories: Delphi Tags:

jTable Form Create – Edit Multi Column

Çarşamba, 03 Ağu 2016 yorum yok
#jtable-create-form {
  display: block;
  width: 450px;
  -moz-column-gap:40px;
  /* Firefox */
  -webkit-column-gap:40px;
  /* Safari and Chrome */
  column-gap:40px;
  -moz-column-count:2;
  /* Firefox */
  -webkit-column-count:2;
  /* Safari and Chrome */
  column-count:2;
}

#jtable-create-form div.jtable-input-field-container {
  border-bottom: none;
}

#jtable-edit-form {
  display: block;
  width: 450px;
  -moz-column-gap:40px;
  /* Firefox */
  -webkit-column-gap:40px;
  /* Safari and Chrome */
  column-gap:40px;
  -moz-column-count:2;
  /* Firefox */
  -webkit-column-count:2;
  /* Safari and Chrome */
  column-count:2;
}

#jtable-edit-form div.jtable-input-field-container {
  border-bottom: none;
}

 

Categories: jTable Tags:

Google Charts

Çarşamba, 03 Ağu 2016 yorum yok
Categories: Charts Tags: , ,

SOLID Prensipleri

Çarşamba, 03 Ağu 2016 yorum yok

Solid Prensipleri
1- (S)ingle Responsibility
    Bu prensip ile anlatılmak istenen şey nesnenin sadece tek bir sorumluluğu olmalı, olası bir değişiklik tek bir nedene dayanmalıdır.
2- (O)pen/Closed
    Bu prensibe göre uygulama üzerine yeni modüller eklenebilmeli ama bu mevcut kodlar değiştirilmeden olmalidir.
3- (L)iskov’s Substitution
    Bu prensip aslında Open/Close prensibinin bir uzantısı olmakla beraber, bir sınıftan yeni bir sınıf türetirken türedikleri sınıfın işlevini bozmadığından emin olmalımız gerektiğini söyler.
4- (I)nterface Segregation
    Nesnelerin ihtiyaç duymadıkları metodların Interface’lerinden münkün olduğunca ayrıştırılmasıdır.
5- (D)ependency Inversion
    Bu prensibe gore, yüksek seviyeli sınıflar, düşük seviyeli sınıflara bağlı olmamalı, her ikisi de soyut kavramlara bağlı olmalıdır.

https://prezi.com/4sxxoweuzkow/solid-prensipleri/

Categories: OOP Tags: ,

MVC UIHint :)

Cuma, 29 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC EditorTemplates ve DisplayTemplates

Cuma, 29 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC ActionResult Türleri Ve Açıklamaları

Perşembe, 28 Tem 2016 yorum yok
ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu
HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound
HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult()
JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir javascript kodlarını dönderebilirsiniz. JavaScript
FileContentResult Kullanıcıya dosyayı byte dizileri halinde dönderebilirsiniz. File
FilePathResult Dosyayı dosya yolunu belirterek dönderebilirsiniz. File
FileStreamResult Dosyayı stream olarak dönderebilirsiniz. File
PartialViewResult Tanımlı olan bir PartialView içeriğini dönderebilirsiniz. PartialView
ViewResult Tanımlı olan bir View içeriğini dönderebilirsiniz. View
ContentResult Kullanıcı tarafına view kullanmadan içerik dönderebilirsiniz. Content
JsonResult json formatında bir sonuç dönderir Json
EmptyResult Adı üstünde boş yani hiçbir sonuç döndermemektedir. return new EmptyResult()
RedırectResult HTTP yönlendirmesi ile yeni bir siteye yönlendirmek için kullanılır Redirect
RedırectToRouteResult   RedirectToAction, RedirectToRoute, RedlrectToActionPermanent. RedirectToRoutePermanent

Kaynak ve örnekler için http://www.muratoner.net/aspnet-mvc/aspnet-mvc-actionresult-turleri-ve-aciklamalari sayfayı ziyaret ediniz. 

Categories: MVC Tags:

MVC’de Data Annotions’lar

Perşembe, 28 Tem 2016 yorum yok
Attribute Açıklama
Key Alanın birincil anahtar olduğu belirtilir ve veritabanı oluşturulurken otomatik artan sayı olarak ayarlanır.
Required Alanın zorunlu olduğu belirtilir
Column Alanın veritabanındaki alanı ile ilgili ayarları belirtilir örnek veritabanında oluşacak olan alanadı(Name), tür adı(TypeName) veya Order(Sira – Çoklu Key kullanımında kullanılır)
DataType Alanın veritürü belirtili örnek DataType’lar şu şekildedir. Date,Time,Currency,EmailAdress,Password v.b
HiddenInput Alanın sayfada gösterilmemesini sağlar ama veri server’a gönderilir sadece kullanıcıdan gizlenir.
ReadOnly Alanın sadece okunabilir özelliğine sahip olması için kullanılır.
DisplayFormat Sayfaya bastırılacak fotmat bilgisi belirlenir genellikle Tarih, Saat, Sayı formatlama gibi durumlarda kullanılır.
Table Veritabanında oluşacak tablonun adı(Name) veya Şema(Schema)’sı belirtilir.
StringLength Girilecek karakter sayısını sınırlamada kullanılır.
RegularExpression Regex neredeyse tüm programlama dillerinde kullanılan bir doğrulama desenidir.
Range Sayısal değerler için aralık belirtmede kullanılır.
Remote Kaydın varolup olmadığını kontrol etme örnek sayfa yenilemeden girilen kullanıcı adının var olup olmadığını kontrol etme.
Compare Karşılaştırma yapmak için kullanılır örnek girilen ili şifrenin aynı olup olmamasını karşılaştırma.
ScaffoldColumn Düzenlenmesini istemediğimiz model özelliği için kullanılır. Böylece bu alan EditorForModel kullandığımızda gizlenecektir. Örneğin, modelin id sini kendimiz belirlemiyoruz. Bu özelliği veritabanına bırakıyoruz. Dolayısıyla bu alan için ScaffoldColumn niteliği kullanabiliriz.

Kaynak ve örnekler için http://www.muratoner.net/aspnet-mvc/mvc-data-annotionslar-ve-aciklamariyla-bol-ornekler sayfayı ziyaret ediniz.

Categories: MVC Tags:

MVC Web Helpers Chart

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

MVC Web Helpers Cache

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok
@{
  var cacheItemKey = "CachedTime";
  var cacheHit = true;
  var time = WebCache.Get(cacheItemKey);

  if (time == null) {
    cacheHit = false;
  }

  if (cacheHit == false) {
    time = @DateTime.Now;
    WebCache.Set(cacheItemKey, time, 1, false);
  }
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>WebCache Helper Sample</title>
</head>
<body>
  <div>
    @if (cacheHit) {
      @:Found the time data in the cache.
    } else {
      @:Did not find the time data in the cache.
    }
  </div>
  <div>
    This page was cached at @time.
  </div>
</body>
</html>

 

Categories: MVC Tags:

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Çarşamba, 27 Tem 2016 yorum yok

Bir fonksiyon şu şekilde tanımlanır.

Function FonksiyonAdı (GirişParametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
sabit,değişken,tiptanımı
begin
	Program Komutları;
	FonksiyonAdı:=deger;
End;

Procedure tanımından farklı olarak fonksiyon geriye bir değer göndereceği için bu değerin tipi fonksiyon tanımından sonra FonkTipi parametresi ile belirlenir. Ayrıca geri dönecek değer fonksiyon adına yada Result ifadesine atanan değer ile yapılır.

Birinci yol;

Function FonksiyonAdı (GirişPArametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
	sabit,değişken,tip tanımı
begin
	Program Komutları;
	Result:=Deger;
End; 

İkinci yol;

Function FonksiyonAdı (GirişPArametreleri:Tipi):FonkTipi;
var
	sabit,değişken,tip tanımı
begin
	Program Komutları;
	FonksiyonAdı:=Deger;
End; 

 

Categories: Delphi Tags:

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Salı, 26 Tem 2016 yorum yok

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var.

 1. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.

   

   

   

  protected void Application_BeginRequest()
  {
    CultureInfo cInf = new CultureInfo("tr-TR", false);
    
    cInf.DateTimeFormat.DateSeparator = "/";
    cInf.DateTimeFormat.ShortDatePattern = "dd/MM/yyyy";
    cInf.DateTimeFormat.LongDatePattern = "dd/MM/yyyy HH:mm:ss tt";
  
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = cInf;
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = cInf;
  }

   

 2. İkinci yol ise IIS üzerinden yapılabilir.
  IIS_Config
Categories: Asp.NET, C#, MVC Tags: , ,

SQL NULLIF

Pazartesi, 25 Tem 2016 yorum yok

NULLIF kullanımı . . . 

CREATE TABLE #tmpTable (
 Id					int,
 CustomerName			varchar(50),
 identification_number varchar(11),
 tax_number			varchar(10)
 )
GO
 
INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213');
INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873');
INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma C', NUll, '9876543213');

select Id,
		CustomerName,
		isnull(identification_number, tax_number) as tax_number
from #tmpTable

select Id,
		CustomerName,
		isnull(nullif(identification_number,''), tax_number) as tax_number,
		'nullif KULLANILDIĞINDA' as info
from #tmpTable

--Farklı kullanımları var
--tax_number = '4568529873' ise NULL yapmak içinde kullanılabilir.
select Id,
		CustomerName,
		nullif(tax_number,'4568529873') as tax_number,
		'nullif KULLANILDIĞINDA' as info
from #tmpTable

 

Categories: SQL Hakkında Tags: ,

https://www.javascripting.com/

Cuma, 22 Tem 2016 yorum yok
Categories: bestURL, JavaScript, jQuery Tags: ,

15 – 16 Temmuz 2016

Pazartesi, 18 Tem 2016 yorum yok
Categories: Tarihe Mesaj Tags: ,

Game of Thrones’ta ‘Piçlerin Savaşı’ Sahnesinin Nasıl Yapıldığını Gösteren Etkileyici Video

Cuma, 01 Tem 2016 yorum yok

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Perşembe, 30 Haz 2016 yorum yok
 • Jquery kütüphanesini yüklediniz mi ?,

 • Jquery $(document).ready(function() {}) kullandınız mı ?

 • Jquery çakışma problemi

  • Birincisi $.noConflict();

  • jQuery Migrate

Kanyank: http://www.gencprogramci.net/sayfalar/icerik_perma/151/jquery-neden-calismiyor

Categories: jQuery Tags:

Biri “Wrapper” mı dedi :)

Çarşamba, 29 Haz 2016 yorum yok

Diyelim bir kütüpane kullanıyorsunuz. Kendi yazdığımız kodun içinden direk o kütüpanenin kodlarına erişmek yerine araya girerek kendi sınıfınız içinden istediğiniz işlemleri kütüpaneye yaptırmaktır.

Kullandığınız kütüphanelerin çoğu, genel amaçlar için yazılmıştır. Dolayısıyla, arayüzleri oldukça ayrıntılı, uzun konfigürasyonlu falan olabilir. Sizin kullanacağınızdan çok daha fazla fonksiyonalite içerebilir. Siz, araya yazacağınız katman ile, bu ayrıntı ve komplike kısmı kendi kodunuzun geri kalanından saklayıp, sanki o kütüphane tam olarak sizin amaçlarınıza hizmet etmek için yazılmış gibi bir arayüz yaratırsınız.

İkinci sebep de şudur: Eğer kütüphaneyi bir gün değiştirmeye kalkarsanız (bu sandığınızdan çok daha sık yaşanan bir durumdur — versiyon değişikliği bile dert olabilir) ve eğer arada bir katman yoksa, o kütüphane fonksiyonlarının kendi kodunuza ne kadar derinlemesine sızmış olduğuna fena halde şaşırabilirsiniz. Halbuki, arada bir katman varsa (kabuk demek geldi içimden, ama onu “shell” eşdeğeri olarak kullanıyoruz) sadece o kısımda kullanım şeklini değiştirince, her şey çözümlüş olur…

Categories: C# Tags:

View üzerine Index ekleme

Salı, 28 Haz 2016 yorum yok
alter view [dbo].[vm_testb] WITH SCHEMABINDING
as
select card_number,	
	  right(card_number,8) as card_number_short
from dbo.TestB
GO


CREATE unique CLUSTERED INDEX vm_testb_uni
ON dbo.vm_testb (card_number)
GO

CREATE nonCLUSTERED INDEX vm_testb_not_uni
ON dbo.vm_testb (card_number_short)
go

select *
from TestB
where RIGHT(card_number,8) = 17378223

select *
from vm_testb
where card_number_short = 17378223

Ek bilgi: http://gaffarsalkim.blogspot.com.tr/2012/05/ms-sql-de-with-schemabinding.html

Categories: SQL Hakkında Tags:

Generic Repository ve Unit of Work Kullanarak Temel Bir Infrastructure Tasarlamak

Pazartesi, 20 Haz 2016 yorum yok

Tarihe göre dünya haritası

Cuma, 17 Haz 2016 yorum yok
Categories: Genel Tags:

Code Snippet Kullanımı

Çarşamba, 15 Haz 2016 yorum yok

Insert Snippet kısayolu : Ctrl K + X

Surround With kısayolu: Ctrl K + S

Code Snippet Manager kısayolu : Ctrl K + B

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Web\Snippets

https://github.com/mmanela/SnippetDesigner

http://zinzinzibidi.com/web_tasarim/web_tasarimi/visual_studio_code_snippets_kullanimi

Windows Application ‘dan WebApi ‘leri Çağırmak

Çarşamba, 15 Haz 2016 yorum yok

Küçük bir uygulama yaparak paylaşacağım.

Kaynak: http://ayhanugur.com/windows-applicationdan-webapileri-cagirmak/

Categories: bestURL, MVC, WebApi Tags: , ,

PHP mi?

Cuma, 10 Haz 2016 yorum yok
Categories: Php Tags:

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

Perşembe, 09 Haz 2016 yorum yok

display:none elementi yok eder, visibility:hidden ise elementi gizler.

1) display:none

Elementi ve sayfada kapladığı boşluğu yok eder. Sayfa derlenirken element yokmuş gibi davranılır.

CSS Kodu

h1.hidden{display:none;}

HTML Kodu

<h1>Burada görünür bir başlık var</h1>
<h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1>
<p>display:none; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplamaz.</p>

2) visibility:hidden

Elementi gizler, sayfada kapladığı boşluk kalır. Sayfa derlenirken element varmış gibi davranılır ancak element gösterilmez.

CSS Kodu

h1.hidden{visibility:hidden;}

HTML Kodu

<h1>Burada görünür bir başlık var</h1>
<h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1>
<p>visibility:hidden; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplar.</p>

Kaynak: http://hakantasan.com/index/makaleler/47/css-displaynone-ile-visibilityhidden-farki/

Categories: CSS Tags:

SQL Server Locking Hints

Perşembe, 02 Haz 2016 yorum yok

Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir;

HOLDLOCK = Kilitlenme işleminin transaction bitimine kadar sürmesini sağlar. Tablock gibi bazı ifadeler sadece statement bazında kilitleme yapmaktadır. Bunların transaction bazında kilitleme yapması isteniyorsa HOLDLOCK ifadesiyle beraber kullanılması gerekmektedir. HOLDLOCK, SERIALIZABLE ile aynı işi yapmaktadır.

NOLOCK = Kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden kayıt çekmeye yarar. Kirli kayıt (dirty read) alınması mümkündür. Kullanımı Select * from TableName WITH (NOLOCK) şeklindedir. NOLOCK, READUNCOMMITTED ile aynı işi yapmaktadır.

PAGELOCK =  Sayfa bazında kilitleme yapmak için kullanılır.

READCOMMITTED = Kilitli tabloları kullanabilmek için kilidinin açılmasını bekler. SQL Server default udur.

READUNCOMMITTED = NoLock ile aynı işi yapar.

ROWLOCK = Kayıt bazında kilitleme yapmak için kullanılır.

SERIALIZABLE = HoldLock ile aynı işi yapar.

TABLOCK = Tablock ile lock edilen tablolarda read işlemi yapılabilirken insert ve update işlemi yapılamamaktadır. Ayrıca transaction boyutunda çalışabilmesi için holdlock ifadesi ile beraber kullanılması gerekmektedir.

TABLOCKX = Tablockx in tablock dan farkı read işleminide izin vermemesidir. Ayrıca transaction bazında çalışabilmekte dolayısıyla ekstradan holdlock ifadesine gerek kalmamaktadır.

UPDLOCK = Updlock ile locklanmış tablo larda select ve insert işlemleri yapılabilirken, update işlemi yapılamamaktadır. Statement ve transaction bazında çalışır. Transaction bazında çalışması için ayrıca HOLDLOCK ifadesine gerek yoktur.

XLOCK = Tablockx gibidir. Farkı statement da ki bütün işlemlerin bitmesini bekler. En kapsamlı lock işlemidir.

Sistemde bulunan kilitli tablolar EXEC sp_lock komutuyla görüntülenebilir.

Kaynak: http://www.caglarozenc.com/ms-sql-server/sql-server-locking-hints.html

Categories: SQL Hakkında Tags:

HTML5 Data Attribute

Cuma, 20 May 2016 yorum yok

Bu yazımca kısaca HTML5 ile birlikte gelen data attritube kullanımından bahsedeceğim.

Bu attribute sayesinde HTML elemanları üzerinde (div, button, input vb.) istediğiniz bir veriyi(datayı) tutabiliyorsunuz.

Data atrritube kullanımı şu şekildedir.

data-data_adi=”data_degeri

“data-” yazımından dan sonra oluşturacağınız data attribute’e istediğiniz bir ismi verebilir ve içerisine string formatında istediğiniz veriyi doldurabilirsiniz. Bir html elemanı üzerinde istediğiniz kadar data attribute kullanabilirsiniz. Tanımlama yaparken büyük harf kullanmamaya özen gösteriniz, yazım standartlarına aykırı ve bazen çalışmayabiliyor.

Örnek vermek gerekirse bir ürün listemiz var diyelim. Site ziyaretçileri “Satın Al” butonuna tıkladıklarında satın alma işlemi gerçekleşecek.

<table>
 <tr>
 <th>Urun Adı></th>
 <th>İşlem</th>
</tr>
<tr>
 <td>Microsoft Lumia 640XL</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="14"></td>
</tr>
<tr>
 <td>LG G4</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="15"></td>
</tr>
<tr>
 <td>Apple iPhone 6</td>
 <td><input type="button" value="Satın Al" data-urunid="16"></td>
</tr>
</table>

Yukarıdaki gibi bir yapıda müşterilerimiz “Satın Al” butonuna bastıklarında hangi ürünü satın almak istediklerini anlamak için ilgili ürünün ID değerine ulaşmam gerekecek. Örnekte olduğu gibi bunu data-urunid alanını oluşturarak tuttum.

Şimdi jQuery kullanarak data nesnesine nasıl ulaşabileceğime bakalım.

var urunID= $(this).data('urunid'); // veya $(this).attr('data-urunid');

Sadece jQuery kullanarak değil direk olarak javascript ile de hatta ilgili buttonlara runat=”server” vererek C# tarafında da bu data attributelerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.sinanbozkus.com/html5-data-attribute/

Categories: JavaScript Tags:

HttpUtility – Encode ve Decode

Çarşamba, 18 May 2016 yorum yok
    public ActionResult Index()
    {
      string isim = "<p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p>";
      string htmlEncode = HttpUtility.HtmlEncode(isim);
      string htmlDecode = HttpUtility.HtmlDecode(htmlEncode);
      ViewBag.HtmlBaslik = htmlEncode;
      ViewBag.HtmlBaslik2 = htmlDecode;

      return View();
    }

 

<div>
  Encode : @ViewBag.HtmlBaslik
  <br/>
  Decode : @ViewBag.HtmlBaslik2
  <br/>
  <br/>
  Encode Html.Raw : @Html.Raw(ViewBag.HtmlBaslik)
  <br/>
  <br/>
  Decode Html.Raw : @Html.Raw(ViewBag.HtmlBaslik2)
  <br/>
  Decode Html.Raw : @MvcHtmlString.Create(ViewBag.HtmlBaslik2)
</div>
Index
Encode : &lt;p&gt;&lt;b&gt;Yakup KALEBAŞI&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; 
Decode : <p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p> 

Encode Html.Raw : <p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p> 

Decode Html.Raw :
Yakup KALEBAŞI


Decode Html.Raw :
Yakup KALEBAŞI

 

Categories: MVC Tags:

WebGrid Kullanımı

Çarşamba, 18 May 2016 yorum yok
Categories: MVC Tags:

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Salı, 17 May 2016 yorum yok

Required : Girilmesi zorunlu alan
Kullanımı: [Required]

Display Name: Form alanında görünen ad
Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)]

StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu
Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6]

Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır.
Kullanımı: [Range(0,100,ErrorMessage=”0 ile 100 Arası girilebilir”)]

DataType: Alan mzek bir tanım ise veri tipi tanımlanır.
Kullanımı: [DataType(DataType.EmailAddress)]

ScaffoldColumn: Otomatik oluşturulan formlarda, bu alanın oluşup oluşmamasını sağlar.
Kullanımı: [ScaffoldColumn(false)]

Remote: Bir Action ile veri kontrolü yapmanızı sağlar. En çok kullanılan overload metodunun 1. parametresi action name, 2. parametresi controller, 3. parametresi uyarı mesajını alır.
Kullanımı: [Remote(“KullaniciKontrol”,”Kullanicilar”,ErrorMessage=”Kullanıcı bulunamadı”)]

Compare: Karşılaştırma için kullanılır. 1. parametre karşılaştırma yapılacak alanı, 2.parametre ise uyarıyı belirtir.
Kullanımı:[Compare(“Sifre”,ErrorMessage=”Şifreler uyuşmuyor”)]

RegularExpression: Düzenli ifadeler için kullanılır.
Kullanımı: [RegularExpression(@”^([a-zA-Z0-9_\-\.]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$”, ErrorMessage = “Lütfen geçerli bir e-mail giriniz”)]

AllowHTML: HTML kodlarının girileceği belirtilir.
Kullanımı: [AllowHTML]

Kaynak: http://ekremozer.com/makale/model-validationda-kullanilan-attributelar

Categories: MVC Tags:

Call a webservice from TSQL (Stored Procedure) using MSXML

Salı, 10 May 2016 yorum yok
Categories: SQL Hakkında Tags:

Redis Kullanımı :)

Salı, 26 Nis 2016 yorum yok
Categories: Redis Tags:

OnclientClick and OnClick is not working at the same time?

Salı, 26 Nis 2016 yorum yok
Categories: Asp.NET Tags:

Blog Yazılarınızı Ücretsiz Görsellerle Zenginleştirebileceğiniz 10 Web Sitesi

Salı, 22 Mar 2016 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

WCF – Get Client Header

Perşembe, 03 Mar 2016 yorum yok
try
{
  IncomingWebRequestContext request = WebOperationContext.Current.IncomingRequest;
  WebHeaderCollection headers = request.Headers;
  foreach (string headerName in headers.AllKeys)
  {
    if (headerName != "X-Forwarded-For") { continue; }
    return headers[headerName];
  }
}
catch (Exception)
{
}

 

Categories: WCF Tags:

Inline – Base64 Image Send Mail

Çarşamba, 24 Şub 2016 yorum yok
MailMessage oMailMessage = new MailMessage();

int PictureId = 1;
string ImgUrl = "Base64Data";
string cidPictureId = "picture" + PictureId;

byte[] data = System.Convert.FromBase64String(ImgUrl);
MemoryStream ms = new MemoryStream(data);

string htmlBody = "<h3>Mail Body İçereği</h3><img src=\"cid:" + cidPictureId + "\">";
AlternateView avHtml = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(htmlBody, null, MediaTypeNames.Text.Html);

ms.Position = 0;
LinkedResource picture = new LinkedResource(ms) { ContentId = cidPictureId };
avHtml.LinkedResources.Add(picture);

oMailMessage.AlternateViews.Add(avHtml);

oMailMessage.From = new MailAddress("kalebasiyakup@gmail.com", "Yakup From");
oMailMessage.To.Add(new MailAddress("kalebasiyakup@gmail.com", "Yakup To"));
oMailMessage.Subject = "A picture using alternate views";
SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.sunucu.com");
client.Send(oMailMessage);

 

Categories: C# Tags:

sp_send_dbmail – File attachment max size

Çarşamba, 24 Şub 2016 yorum yok

sp_send_dbmail – File attachment or query results size exceeds allowable value of 10000000 bytes. [SQLSTATE 42000] (Error 22050).  The step failed.

Hatasının çözümü "@query_result_no_padding = 1" yapmaktır.

Categories: SQL Hakkında Tags:

Fullcalendar – JavaScript Event Calendar

Salı, 16 Şub 2016 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

jQuery – toggleClass()

Çarşamba, 28 Eki 2015 yorum yok

Seçilen nesne üzerinde belitilen stil varsa kaldırır yoksa ekler. Bir nevi anahtar gibi çalışır.

<style>
  .kare{
    width:60px;
    height: 60px;
    background-color:black;
  }
  .renk {
    color:white;
  }
</style>
<div id="divKare" class="kare renk"></div>
<button id="toggleClass">toggleClass</button>
$("#toggleClass").click(function () {
  $('#divKare').toggleClass('kare renk');
});

 

Categories: jQuery Tags:

jQuery – removeClass()

Çarşamba, 28 Eki 2015 yorum yok

Seçilenen nesnedeki var olan stili kaldırır.

<style>
  .kare{
    width:60px;
    height: 60px;
    background-color:black;
  }
  .renk {
    color:white;
  }
</style>
<div id="divKare" class="kare renk"></div>
<button id="removeClass">removeClass</button>
$("#removeClass").click(function () {
  $('#divKare').removeClass('kare renk');
});

 

Categories: jQuery Tags:

jQuery – addClass()

Çarşamba, 28 Eki 2015 yorum yok

Daha önceden hazırladığımız stilin seçili olan nesneye atayabilmesini sağlar.

<style>
  .kare{
    width:60px;
    height: 60px;
    background-color:black;
  }
  .renk {
    color:white;
  }
</style>
<div id="divKare"></div>
<button id="addClass">addClass</button>
$("#addClass").click(function () {
  $('#divKare').addClass('kare renk');
});

 

Categories: jQuery Tags:

jQuery – css()

Çarşamba, 28 Eki 2015 yorum yok

Seçili nesnenin stil(style) özellikleri öğrenilir ve değiştirilir.

<button>p elementinin rengini değiştir </button>

<p>Deneme text</p>
<p>Deneme deneme deneme</p>
$("button").click(function(){
    $("p").css("color", "red");
  });

 

Categories: jQuery Tags:

jQuery – attr() – removeAttr()

Çarşamba, 28 Eki 2015 yorum yok

.attr() : Belirtilen nesnenin alt özelliklerine erişmeye yarar.

<img src="https://www.google.com/intl/en_ALL/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png" alt="Google . . ." title="Google Her Yerde" ><br>
<button id="title">Title Getir</button>
<button id="titleChange">Title Değiştir</button>
$("#title").click(function () {
  alert($("img").attr("title"));
});

$("#titleChange").click(function () {
  $("img").attr("title", "Google Her Yerde.......");
  alert($("img").attr("title"));
});

.removeAttr() : Belirtilen nesneden istenilen özniteliğin kaldırılmasını sağlar.

<img src="https://www.google.com/intl/en_ALL/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png" alt="Google . . ." title="Google Her Yerde" ><br>
<button id="title">Title Getir</button>
<button id="titleRemove">Title Kaldır</button>
$("#title").click(function () {
  alert($("img").attr("title"));
});

$("#titleRemove").click(function () {
  $("img").removeAttr("title");
  alert($("img").attr("title"));
});

 

Categories: jQuery Tags: , ,

jQuery – Set()

Pazar, 18 Eki 2015 yorum yok
<p id="test1">Vermeyince Mabut,</p>
  <p id="test2">Vermeyince Mabut,</p>

  <p>Varsayılan Değer: <input type="text" id="test3" value="Vermeyince Mabut,"></p>

  <button id="btn1">Değer Ata Text</button>
  <button id="btn2">Değer Ata HTML</button>
  <button id="btn3">Değer Ata</button>

  <hr />
  <p><a href="https://www.yakupkalebasi.com" id="yami" title="test test">yakupkalebasi.com</a></p>
  <button id="btn4">Link değerini değiştir.</button>
$("#btn1").click(function () {
  $("#test1").text("Neylesin Mahmut");
});
$("#btn2").click(function () {
  $("#test2").html("<b>Neylesin Mahmut</b>");
});
$("#btn3").click(function () {
  $("#test3").val("Neylesin Mahmut");
});
$("btn4").click(function () {
  $("#yami").attr({
    "href": "https://www.yakupkalebasi.com/jquery",
    "title": "jQuery"
  });
});

 

Categories: jQuery Tags:

jQuery – Get()

Pazar, 18 Eki 2015 yorum yok
<p id="test">vermeyince <b>mabut</b> neylesin kel <b>mahmut</b></p>

<button id="btn1">Yazıyı Göster</button>
<button id="btn2">Yazının HTML içeriğini göster</button>

<hr />
<p>Adınız: <input type="text" id="text3" value="Yakup"></p>

<button id="btn3">Değer Göster</button>

<hr />
<p><a href="https://www.yakupkalebasi.com" id="yami">yakupkalebasi.com</a></p>

<button id="btn4">Değer Göster</button>

 

$("#btn1").click(function () {
  alert("Text: " + $("#test").text());
});
$("#btn2").click(function () {
  alert("HTML: " + $("#test").html());
});
$("#btn3").click(function () {
  alert("Value: " + $("#text3").val());
});
$("#btn4").click(function () {
  alert($("#yami").attr("href"));
});

 

Categories: jQuery Tags:

JQuery each() Methodu

Pazar, 18 Eki 2015 yorum yok
<button>Listedeki elemanları göster</button>

<ul>
 <li>Coffee</li>
 <li>Milk</li>
 <li>Soda</li>
</ul>
$("button").click(function(){
    $("li").each(function(){
      alert($(this).text())
    });
  });

 

Categories: jQuery Tags:

JQuery Bulma Fonksiyonları – Finding

Pazar, 18 Eki 2015 yorum yok

.add() : Seçili olan nesneye yeni bir özellik ekler.

<div class=’yazi’>Yakup KALEBAŞI</div>

Yukarıdaki yazdi div’ e color rengini eklemek istersek

$('div').css('color','red');
$('.yazi').css('color','red');

Her iki satırda div ‘in rengini kırmızı yapacaktır.

.children() : Seçilen nesnenin içerisindeki alt nesnelere erişmeye yarar.

<ul>
  <li>
    Araçlar
    <ul id="seviye1_1">
      <li>Otobüs</li>
      <li>Taksi</li>
      <li>Kamyon</li>
    </ul>
  </li>
  <li>
    Meslekler
    <ul id="seviye1_2">
      <li>Avukat</li>
      <li>Doktor</li>
      <li>Öğretmen</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
$('ul#seviye1_2').children().css('background-color', 'yellow');

.closest() : Girilen ifade ile seçici arasındaki en yakın blok nesneleri seçer.

<div id="level2">
  <span>Level 2</span>
  <div id="level1">
    <span>Level 1</span>
    <div id="level0">
      <div id="main">
        <span>Main</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
$('#main').closest('#level1').css('color', 'red');

.contents(): Belirtilen seçiciye göre verilen ifadenin aranan noktasına manüplasyon yapar.

<div><em>Merhaba Kullanıcı.....</em></div>

<button>"em" tag 'nın içeriğini bul ve "b" tagı arasına al</button><br>
$("button").click(function () {
        $("div").contents().filter("em").wrap("<b/>");
      });

.find() : Belirtilen seçicinin içerisindeki nesneyi seçmeye yarar.

<ul>
  Arabalar
  <li>
    BMW
    <span>M5</span>
    <strong>Spor</strong>
    <span>Harika</span>
  </li>
</ul>
$("ul").find("span").css({ "color": "red", "border": "2px solid red" });

.next() :  Bir nesneden sonraki nesyeyi seçer.

<ul>
  Aile
  <li>Anne</li>
  <li>Baba</li>
  <li class="cocuklari">cocuklarin dan sonra torun gelir.</li>
  <li>İlk torunum</li>
  <li>İkinci torunumuz</li>
</ul>
$("li.cocuklari").next().css({ "color": "red", "border": "2px solid red" });

.parent() : Belirtilen nesnenin üstündeki nesneye geçilir.

<div>
  <p>iç paragraf</p>
</div> 
<div id="div1">
  dış paragraf
</div>
$("p").parent().css('background', 'red');

 

Categories: jQuery Tags:

JQuery Seçiciler – Attribute (Öznitelik)

Perşembe, 15 Eki 2015 yorum yok

JQuery ile Öznitelikleri nasıl seçebileceğimizi örnekli olarak inceleyelim.

<a lang="en" href="#">English</a>
<a lang="tr" href="#">Türkçe</a>

Sayfamız da bulunan lang=”tr” olan değeri seçmek istersem yani “a” değerinin bir özniteliği olan “lang” değerini istiyorsam, bunu jquery ile

$('a[lang|="tr"]')

kullanarak yaparım. Hatta CSS ile bir tanımlama da eklemek istersem

$('a[lang|="tr"]').css('border','3px red');

şeklinde yapabilirim.


<input type="text" name="iletisim" />
<input type="text" name="ilet" />
<input type="text" name="sim" />
<input type="text" name="gorsel" />
Method Açıklama
$(‘input[name]’); Nesne özelliği olan input ları seçer
$(‘input[name=”iletisim”]’); Nesne özelliği iletisim olan linkleri seçer
$(‘input[name^=”ilet”]’); Nesne özelliği ilet olan linkleri seçer
$(‘input[name$=”sim”]’); Nesne özelliği sim ile biten linkleri seçer
$(‘input[name!=”iletisim”]’); Nesne özelliği iletisim olmayan linkleri seçer
$(‘input[name*=”et”]’); Nesne özelliği içerisinde et ifadesi geçen linkleri seçer

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Seçiciler:

button => $(‘input:button’);
submit => #(‘input:submit’);

Categories: jQuery Tags: , ,

jQuery Seçiciler (Selectors)

Perşembe, 15 Eki 2015 yorum yok

Web sayfasında bulunan nesnelerin temelde üç ortak özelliği vardır.

 1. Bir etike sahiptirler (tag)
 2. Nesnelerin stilleri olabilir (class)
 3. Her nesneyi diğerinden ayıran bir kimliği vardır. (Id)

Nesneyi seçmenin üç farklı yolu vardır.

Tag: $(“a”) sayfadaki bütün “a” etiketli nesneleri seçer.
Class: $(“.okul”) sayfadaki “okul” stiline sahip nesneleri seçer.
ID: $(“#alt”) sayfadaki “alt” id’sine sahip nesneleri seçer.

Categories: jQuery Tags:

300+ Bedava Harika Şey

Cumartesi, 29 Ağu 2015 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Zopim

Salı, 07 Tem 2015 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Google ‘da nasıl arama yapılır.

Perşembe, 11 Haz 2015 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Online Yedek Parça

Çarşamba, 29 Nis 2015 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

SignalR Uygulama Örneği

Çarşamba, 15 Nis 2015 yorum yok
Categories: C# Tags:

Custom Functions with Entity Framework

Perşembe, 19 Şub 2015 yorum yok
Categories: C#, Entity Framework Tags: ,

Bir String Veriyi Belirli Bir Karakterle Doldurmak (Sql: Replicate)

Salı, 03 Şub 2015 yorum yok

SQL Serverda bazen bir kolon içindeki veriyi belirli bir uzunluğa kadar sabit bir karakterle doldurmaya ihtiyaç duyarız. (Replice('karaketer',adet))

Örnek:

declare @card varchar(20)
set @card = '54662'

select sonuc = @card + REPLICATE('0',20 - LEN(@card))

 

Categories: SQL Hakkında Tags: ,

AngularJS MVC Repository

Perşembe, 29 Oca 2015 yorum yok
Categories: bestURL, C# Tags: ,

Rijndael Şifreleme Algoritması

Pazartesi, 19 Oca 2015 yorum yok
Categories: bestURL, C# Tags: ,

Bir Yazılımcının Mesleğe Veda Yazısı

Pazartesi, 12 Oca 2015 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Html Barkod

Perşembe, 01 Oca 2015 yorum yok


// JavaScript BarCode39 v. 1.0 (c) Lutz Tautenhahn, 2005
// The author grants you a non-exclusive, royalty free, license to use,
// modify and redistribute this software.
// This software is provided "as is", without a warranty of any kind.

string Chars = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. *$/+%";
string[] Codes = {
"111221211","211211112","112211112","212211111","111221112","211221111","112221111","111211212",
"211211211","112211211","211112112","112112112","212112111","111122112","211122111","112122111",
"111112212","211112211","112112211","111122211","211111122","112111122","212111121","111121122",
"211121121","112121121","111111222","211111221","112111221","111121221","221111112","122111112",
"222111111","121121112","221121111","122121111","121111212","221111211","122111211","121121211",
"121212111","121211121","121112121","111212121"};
string[] BarPic = { "https://www.yakupkalebasi.com/AttachFiles/b.gif", "https://www.yakupkalebasi.com/AttachFiles/w.gif" };

private string Code39(string theX, string theY, int theBarHeight, int theFontHeight, string theBarCodeText, int theBarCodeSize)
{
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    string position = string.Empty;
    string fontStyle = string.Empty;
    int barCodeSize = 1;

    if (theBarCodeSize > 0)
    barCodeSize = Convert.ToInt32(theBarCodeSize);

    if (barCodeSize == null)
    barCodeSize = 1;

    if (barCodeSize < 1)
    barCodeSize = 1;

    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(theX) && !string.IsNullOrWhiteSpace(theY))
    {
    position = "position:absolute;left:" + theX + ";top:" + theY + ";";
    }

    if (theFontHeight > 4 && (theBarHeight >= 2 * theFontHeight))
    {
    fontStyle = "style=\"font-size:" + theFontHeight + "px;font-family:Verdana;\"";

    stringBuilder.Append("<div style=\"" + position + "font-size:" + theFontHeight + "px;font-family:Verdana;\">");
    stringBuilder.Append("<table noborder=\"\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">");
    stringBuilder.Append("<tr>");
    stringBuilder.Append("<td rowspan=\"2\" valign=\"top\">" + CodePics("*", theBarHeight, barCodeSize) + "</td>");

    for (int i = 0; i < theBarCodeText.Length; i++)
        stringBuilder.Append("<td>" + CodePics(theBarCodeText.Substring(i, 1), theBarHeight - theFontHeight - 1, barCodeSize) + "</td>");

    stringBuilder.Append("<td rowspan=\"2\" valign=\"top\">" + CodePics("*", theBarHeight, barCodeSize) + "</td>");
    stringBuilder.Append("</tr>");
    stringBuilder.Append("<tr>");

    for (int i = 0; i < theBarCodeText.Length; i++)
        stringBuilder.Append("<td align=\"center\" " + fontStyle + ">" + theBarCodeText.Substring(i, 1) + "</td>");

    stringBuilder.Append("</tr>");
    stringBuilder.Append("</table>");
    stringBuilder.Append("</div>");
    }
    else
    {
    stringBuilder.Append("<div style=\"" + position + "\"><table noborder=\"0\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">");
    stringBuilder.Append("<tr>");
    stringBuilder.Append("<td>" + CodePics("*", theBarHeight, barCodeSize) + "</td>");

    for (int i = 0; i < theBarCodeText.Length; i++)
        stringBuilder.Append("<td>" + CodePics(theBarCodeText.Substring(i, 1), theBarHeight, barCodeSize) + "</td>");

    stringBuilder.Append("<td>" + CodePics("*", theBarHeight, barCodeSize) + "</td>");
    stringBuilder.Append("</tr>");
    stringBuilder.Append("</table>");
    stringBuilder.Append("</div>");
    }

    return stringBuilder.ToString();
}

private string CodePics(string theChar, int theHeight, int theSize)
{
    string retVal = "";
    string cc = "9";
    int counter = Chars.IndexOf(theChar);

    if (counter >= 0)
    cc = Codes[counter];

    for (counter = 0; counter < cc.Length; counter++)
    {
    retVal += "<img src=\"" + BarPic[counter % 2] + "\" width=\"" + ((Convert.ToInt32(cc.Substring(counter, 1)) * (3 * theSize - theSize % 2) - theSize + theSize % 2) / 2) + "\" height=\"" + theHeight + "\">";
    }

    retVal += "<img src=\"" + BarPic[counter % 2] + "\" width=\"" + theSize + "\" height=\"" + theHeight + "\">";

    return (retVal);
}
Categories: C# Tags:

Bahçe

Cumartesi, 29 Kas 2014 yorum yok

Karşıda tepeler ve camiler,
Kuş cıvıltıları.
Vız vız arılar,
Bahçeleri donaltırlar.

Evlerin balkonlarında,
İnsanlar.
Ağaçların tepesinde,
Kuşlar.

Sevgi bahçeyi donaltır,
Arılar.
Kuşlar,
Karıncalar.

                                         Yazan: Zeynep Naz KALEBAŞI

Nuget paket oluşturma ve yayınlama

Pazartesi, 17 Kas 2014 yorum yok

Merhabalar,

Microsoft.NET Paket yönetim aracı olan Nuget üzerinde bir paket oluşturma ve yayınlama aşamalarını anlatacağım.

Paket yönetim platformları kendi yazdığınız ya da daha önce başkaları tarafından yazılan kütüphaneleri kolay ve merkezi olarak kulllanımını sağlar. Yazılım mimarisi içerisinde Cross-Cutting Concern dediğimiz uygulama katmanlarından bağımsız fonksiyonellikler içeren Loglama, Exception Handling, Security, Caching, Transaction gibi konular üzerinde kütüphaneler yayınlanır ve herkes tarafından kullanılır. Nuget Gallery paket yönetim uygulaması açık kaynak kodlu ve dolayısıyla kendi nuget gallerimiz için kurabiliriz.

devamını oku…

Categories: C# Tags:

c# hata satır,method ve dosya bulma

Cuma, 31 Eki 2014 yorum yok

// satır numarasına erişebilmek için true değerini atıyoruz
StackTrace trace = new StackTrace(true);
foreach (StackFrame frame in trace.GetFrames())
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(frame.GetFileName()))
  {
        Console.WriteLine(frame.GetFileLineNumber());
        Console.WriteLine(frame.GetMethod());
        Console.WriteLine(frame.GetFileName());
        Console.WriteLine("------------------------------------");

        int sonHane = frame.GetFileName().LastIndexOf("\\");
        int toplamUzunluk = frame.GetFileName().Length;
        string hataForm = frame.GetFileName().Substring(sonHane + 1, toplamUzunluk - sonHane - 1);
        string hataMethod = frame.GetMethod().Name;
        int hataSatir = frame.GetFileLineNumber();
      LogKaydet(hataForm, hataMethod, hataSatir);
  }
}
Categories: C# Tags:

https://gumusburak.wordpress.com/

Perşembe, 30 Eki 2014 yorum yok

https://gumusburak.wordpress.com/

Categories: bestURL Tags:

UDP Send & Listening

Cuma, 17 Eki 2014 yorum yok

Örnek uygulamalar: UDPListening UDPMessageSend 

Categories: C# Tags:

Windows Servis İçinde Process İşlemleri

Cuma, 17 Eki 2014 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Nesne ve Nesne Yönelimli Programlama Teorisinin 4 Temel Özelliği

Salı, 14 Eki 2014 yorum yok
Categories: CSS Tags:

SQL Server 2008 R2 Intellisense Sorunu Ve Çözümü

Cuma, 26 Eyl 2014 yorum yok

WCF Log tutmak için gerekli olan web.config ayarları

Perşembe, 25 Eyl 2014 yorum yok
System.serviceModel içine eklenecek olan,
    </system.serviceModel>
        <diagnostics>
            <messageLogging logMalformedMessages="true" logMessagesAtTransportLevel="true" />
        </diagnostics>    
    </system.serviceModel>

Web config içine System.diagnotics içeriği,
    <system.diagnostics>
        <sources>
            <source name="System.ServiceModel.MessageLogging" switchValue="Warning,ActivityTracing">
                <listeners>
                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default">
                        <filter type="" />
                    </add>
                    <add name="ServiceModelMessageLoggingListener">
                        <filter type="" />
                    </add>
                </listeners>
            </source>
            <source propagateActivity="true" name="System.ServiceModel" switchValue="Warning,ActivityTracing">
                <listeners>
                    <add type="System.Diagnostics.DefaultTraceListener" name="Default">
                        <filter type="" />
                    </add>
                    <add name="ServiceModelTraceListener">
                        <filter type="" />
                    </add>
                </listeners>
            </source>
        </sources>
        <sharedListeners>
            <add initializeData="x:\Log\Client.dll_messages.svclog"
                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
                name="ServiceModelMessageLoggingListener" traceOutputOptions="Timestamp">
                <filter type="" />
            </add>
            <add initializeData="x:\Log\Client.dll_tracelog.svclog"
                type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
                name="ServiceModelTraceListener" traceOutputOptions="Timestamp">
                <filter type="" />
            </add>
        </sharedListeners>
    </system.diagnostics>

 

Categories: C#, WCF Tags: ,

WCF – MaxItemsInObjectGraph Error

Çarşamba, 24 Eyl 2014 yorum yok
Categories: C#, WCF Tags: ,

Google font kullanımı

Cumartesi, 06 Eyl 2014 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

CSS Icon Library

Cumartesi, 06 Eyl 2014 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Visual Source Safe e Hızlı Bir Bakış

Cuma, 29 Ağu 2014 yorum yok

Visual SourceSafe ile çalışmak

Çalışırken aslında ihtiyacınız olan ve bilmeniz gereken üç tane komut var,

 1. Check Out
 2. Check In
 3. Get Latest Version

Check Out dosyanın düzenlenmesinin sizde olduğunu anlatır, böylece başkası dosya üzerinde işlem yapamaz (2005 sürümünde, özellikle Team System ile birlikte öne çıkarıla bir özelliği ise aynı anda Check In yapılabilme yeteneği, şöyle düşünelim, ben bir vb dosyasına a methodunu ekliyorum, başkası aynı vb dosyasına b methodunu ekliyor, o vb dosyasında metotlarımız karışmadan alt alta ekleniyor. Peki farklı iki kişi aynı dosyanın bir metodunu editlemiş ise ne oluyor ? VISUAL SOURCESAFE uyarı veriyor ve hangi şekilde düzenlenmesini istediğinizi soruyor) başkasının dosya üzerinde işlem yapamamasının sebebi Visual SourceSafe o dosyayı veri tabanında kilitler ve başkasının düzenlemesine izin vermez. Taaki sizin işiniz bitene, yani Check In yapana kadar.

Check In işlemi, sizin dosyayı düzenledikten sonra düzenlenmiş hali en son halidir deyip, Visual SourceSafe e yolladığınız halidir. Böylece sizin dosya ile işiniz bitmiştir ve başka kullanıcılar alıp, onu düzenleyebilir haldedir.

Get Latest Version işlemi ise Check In yapılan dosyaların en son sürümlerinin Visual SourceSafe de saklanılan hallerini benim localimdeki çalıştığım dosyalarla değiştir demek oluyor. Böylece sizde projenin en yeni hali oluyor. Get Latest Version ile ilgili birşey eklemek istiyorum her zaman iki kere Get Latest Version yapın..:)

 

http://www.yazilimgunlugu.com/visual-source-safe-e-hizli-bir-bakis-makalesi/280.aspx

http://www.estanbul.com/bir-projenin-visual-source-safe-ile-entegrasyonu-122327.html#.VHWu_4usWVM

Categories: C#, Genel Tags: ,

pdf Dosyası oluşturma

Pazartesi, 25 Ağu 2014 yorum yok
Categories: bestURL, C# Tags: ,

Dictionary, Literal ve Serialization kullanımı

Cuma, 15 Ağu 2014 yorum yok

Dictionary, Literal ve Serialization kullanımı için örnek dosya ornek_1

Categories: C# Tags:

C# Temel bilgiler . . .

Perşembe, 14 Ağu 2014 yorum yok
Categories: C# Tags:

Sql Server Deadlock Analizi ve Tespit Yöntemleri

Perşembe, 14 Ağu 2014 yorum yok

Kalıtım (Inheritance) Nedir ve Nasıl Kullanılır

Salı, 12 Ağu 2014 yorum yok
Categories: C# Tags:

NVARCHAR ve VARCHAR veri tipleri arasındaki farklar

Pazartesi, 11 Ağu 2014 yorum yok

NVARCHAR ve VARCHAR; iki veri tipi arasındaki tek fark veriyi saklama biçimleri olarak görünüyor, NVARCHAR tipinde multi-language/çokludil olarak UNICODE verileri tutmak mümkün olurken VARCHAR tipinde ise UNICODE olmayan ASCII karakterler tutuluyor.

Faydası ve zararları nelerdir? NVARCHAR tipinde her bir karakter 16bit (2 BYTE) yer kaplarken fakat UNICODE özelliği sayesinde multilingual bir veri tipi sunarken, VARCHAR tipinde her karakter 8 bit (1 BYTE) yer kaplıyor ve multi-language bir veri tipi sunmuyor.

Categories: SQL Hakkında Tags:

WITH(NOLOCK, INDEX(PK_ADISOYADI))

Cuma, 01 Ağu 2014 yorum yok
SELECT * FROM tbl_Musteri WITH(NOLOCK, INDEX(PK_ADISOYADI))

 

Categories: SQL Hakkında Tags:

Reporting Service LookupSet

Salı, 15 Tem 2014 yorum yok

Function SumLookup(ByVal items As Object()) As Decimal
    If items Is Nothing Then
        Return Nothing
    End If
 
    Dim suma As Decimal = New Decimal()
    suma = 0
    For Each item As Object In items
        suma += Convert.ToDecimal(item)
    Next
    
    Return suma
End Function

=Code.SumLookup(LookupSet(Fields!YENI_HASTA_FILTRE_DUMMY.Value,Fields!YENI_HASTA_FILTRE_DUMMY.Value,Fields!HASTA_DWID_Distinct_Count.Value, "DS_TekilHasta"))

Bkz: http://stackoverflow.com/questions/13173488/sum-two-values-from-different-datasets-using-lookups-in-report-builder

Bkz2: http://aproblemshared.fusionmanageit.co.uk/2012/08/aggregated-lookups-in-ssrs.html

The Responsive jQuery Content Slider

Pazar, 13 Tem 2014 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

Text editör

Pazar, 15 Haz 2014 yorum yok

Sublime.com

Categories: bestURL Tags:

SQL sa Şifresini Değiştirme

Çarşamba, 11 Haz 2014 yorum yok

SQL sa Şifresini Değiştirme: http://youtu.be/kgfT6YFh6FQ

Categories: SQL Hakkında Tags:

CollectionPager İle Repeater veya DataList İle Sayfalama

Çarşamba, 04 Haz 2014 yorum yok
Categories: C# Tags:

SQL Server 2012 Reporting Services UAC (User Access Control) Error

Perşembe, 29 May 2014 yorum yok

There are two issues that you will find out when you finish the installation of SQL Server 2012 or SQL Server 2008 R2:

 1. User ‘Domain\User’ does not have required permissions. Verify that sufficient permissions have been granted and Windows User Account Control (UAC) restrictions have been addressed.

image_thumb65

1. From Start > All Programs > Internet Explorer, Right Click and choose Run as administrator . . .

Devamı için lütfen yandaki linki kullanınız: http://www.soheib.com/technical-knowledge/sql-server-2012-reporting-services-uac-user-access-control/

 

Terminal Service Xp Vista client bağlantı problemi

Pazar, 04 May 2014 yorum yok

Xp ve Vista makinelerden bağlanmaya çalıştığımda alttaki hatayı veriyor.

"The remote computer requires Network level authentication, which your computer does not support. For assistance , contact your system administrator or technical support.

Cevap:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa    altında Security Packages "tspkg" ekledim.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders altında SecurityProviders altına credssp.dll ekleyip restart edince sorun düzeldi.

 

Kaynak: http://www.cozumpark.com/forums/thread/111228.aspx

 

Categories: Windows Tags:

Free Format Convert – 2

Salı, 15 Nis 2014 yorum yok
Categories: bestURL Tags:

c# APIs :)

Cumartesi, 12 Nis 2014 yorum yok
Categories: C# Tags:

Muhteşem Yüzyıl – Şehzade Mustafa . . .

Cuma, 14 Şub 2014 yorum yok

http://webtv.hurriyet.com.tr/3/60745/25809004/1/iste-sehzade-mustafa-nin-gercek-hikayesi.aspx

Categories: Genel Tags:

C:\>TASKKILL

Perşembe, 13 Şub 2014 yorum yok
Categories: Genel Tags:

Bunları Bilmiyordum!

Cuma, 07 Şub 2014 yorum yok
 • Ay' da gece sıcaklık eksi 163 derece gündüz 117 derecedir.
 • Bir mavi balina günde beş ton deniz canlısı yer.
 • Akrepler bir yıl aç ve susuz yaşaya bilirler.
 • Saçımızın tek bir teli üç kilo ağırlığı kaldıra bilir.
 • Deve kuşlarının beyinleri gözlerinden küçüktür.

SQL Linked Server

Cumartesi, 01 Şub 2014 yorum yok

Bazı durumlarda aynı veya farklı server lar arasında veri alış – verişi yapmamız gerektiğinde bu durum da Linked Server oluşturabiliriz.

MSSQL Server Management Studio -> Object Explorer -> Server Object ->Linked Servers ->New Linked Server

Linked Server . . .

 

 

 

 

 

 

 

devamını oku…

Categories: SQL Hakkında Tags:

SQL Günün Max Saati

Cuma, 27 Ara 2013 yorum yok
select TodaysLastTime = dateadd(day,datediff(day,0,getdate()),'23:59:59.997')

 

Categories: SQL Hakkında Tags:

HASHBYTES (Transact-SQL)

Salı, 17 Ara 2013 yorum yok

HashBytes ( '<algorithm>', { @input | 'input' } )

<algorithm>::= MD2 | MD4 | MD5 | SHA | SHA1

DECLARE @HashThis nvarchar(4000);
SELECT @HashThis = CONVERT(nvarchar(4000),'dslfdkjLK85kldhnv$n000#knf');
SELECT HashBytes('SHA1', @HashThis);
GO

 

Categories: SQL Hakkında Tags: