ana sayfa > Genel > .NET Core -> GetRequestIP

.NET Core -> GetRequestIP

Pazartesi, 15 Mar 2021 yorum ekle yorumlara git
private string GetRequestIP(bool tryUseXForwardHeader = true)
  {
    string ip = null;

    if (tryUseXForwardHeader)
      ip = GetHeaderValueAs<string>("X-Forwarded-For").SplitCsv().LastOrDefault();

    if (ip.IsNullOrWhitespace() && _accessor.HttpContext?.Connection?.RemoteIpAddress != null)
      ip = _accessor.HttpContext.Connection.RemoteIpAddress.ToString();

    if (ip.IsNullOrWhitespace())
      ip = GetHeaderValueAs<string>("REMOTE_ADDR");

    if (ip.IsNullOrWhitespace())
      throw new Exception("Unable to determine caller's IP.");

    return ip;
  }

  public T GetHeaderValueAs<T>(string headerName)
  {
    StringValues values;

    if (_accessor.HttpContext?.Request?.Headers?.TryGetValue(headerName, out values) ?? false)
    {
      string rawValues = values.ToString();  // writes out as Csv when there are multiple

      if (!rawValues.IsNullOrWhitespace())
        return (T)Convert.ChangeType(values.ToString(), typeof(T));
    }
    return default(T);
  }

  public static List<string> SplitCsv(this string csvList, bool nullOrWhitespaceInputReturnsNull = false)
  {
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(csvList))
      return nullOrWhitespaceInputReturnsNull ? null : new List<string>()

    return csvList
      .TrimEnd(',')
      .Split(',')
      .AsEnumerable<string>()
      .Select(s => s.Trim())
      .ToList();
  }

  public static bool IsNullOrWhitespace(this string s)
  {
    return String.IsNullOrWhiteSpace(s);
  }
  //Startup.cs
  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddControllers();

    services.Configure<ForwardedHeadersOptions>(options =>
    {
      options.ForwardedHeaders = ForwardedHeaders.XForwardedFor | ForwardedHeaders.XForwardedProto;

      options.KnownNetworks.Clear(); //Not: Bu ve altta ki satırdaki kodları tekrar web üzerinden ne amaçla olduğunu öğrenmekte yarar var.

      options.KnownProxies.Clear();
    });
  }


  public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
  {
    app.UseForwardedHeaders();

    app.UseEndpoints(endpoints =>
    {
      endpoints.MapControllers();
    })
  }
Categories: Genel Tags:
 1. şimdilik yorum yok.
 1. şimdilik geri bağlantı yok
yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız