arşiv

Cumartesi, 01 Haz 2013 için arşiv

SQL – ROW_NUMBER Kullanımı

Cumartesi, 01 Haz 2013 yorum yok

Merhabalar,

Müşteri tablosundaki müşteri adı "YAKUP" olan kayıtları listeledikten sonra projenizde kayıtları gösterirken sıra numarasını da kolon olarak göstermek isterseniz yapmanız gerek ROW_NUMBER komutunu kullanmaktır.

SELECT TOP 3 ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY MUSTERI_ID) AS 'SATIR',* FROM MUSTERILER WHERE MUSTERI_ADI LIKE '%YAKUP%'

SATIR MUSTERI_ID MUSTERI_ADI SOYADI
1 1254 YAKUP KALEBAŞI
2 5246 YAKUP ÖZCAN
3 89756 YAKUP KARAOSMAN

Görüldüğü üzere sadece 3 kayıt ve 3 farklı MUSTERI_ID sahip kişiler listelendi. Fakat SATIR kolonu 1,2,3 . . . diye devam ettiğini görebilirsiniz.

Categories: SQL Hakkında Tags:

SQL Reporting Services – “0” (Sıfır) Bölme Hatası

Cumartesi, 01 Haz 2013 yorum yok

Diyelim ki aşağıdaki gibi bir expression var, Fields!SAYI2.Value “0” (Sıfır) gelme durumda “Division By Zero” hatası alınacaktır.

= Format((Fields!SAYI1.Value) / (Fields!SAYI2.Value),2)

Hatayı sayı2 nin sıfırdan büyük olma durumunu kontrol etmemiz halinde sorun olmayacaktır.
Bunun için IIF komutunu kullanmamız lazım.

=IIF(Fields!SAYI2.Value> 0, Format((Fields!SAYI1.Value) /(Fields!SAYI2.Value),2), “0”)

SQL Reporting Services – Datatime, Money Formating

Cumartesi, 01 Haz 2013 yorum yok

Merhabalar,

Yapılan tablo veya grafik raporlarında bazı verilerin formatlanarak gösterilmesi gerekmektedir.
Mesela; “4. Ay 123,590.58 TL” veya “22.04.1979” gibi yapılmak istenebilir.

İlgili objenin özelliklerindeki “Number” sekmesinden yapılabilmektedir.

Fakat öyle bir durum oluyor ki “4. Ay 123,590.58 TL” yazılması gerekriğinde “Expression” yapmak gerekiyor.

O zaman “Format” fonksiyonun kullanılması gerekmektedir.

Örnek;
“4. Ay 123,590.58 TL” formatında bir veriyi yazmak için
= Str(Fields!AY.Value) + “. Ay ” + Format(Sum(Fields!TUTAR.Value),”#,##0.00″) + ” TL”
şeklinde formatlamak lazım.

Money: Format(Fields!Price.Value, “#,##0.00”)
Date: Format(Fields!Date.Value, “yyyy-MM-dd”) v.b.

Bkz: http://www.dotnetspider.com/resources/42874-SSRS-SQL-Server-Reporting-Services.aspx